HELGEKOMMENTAREN VED Aage Borchgrevink:

Takk Exxon, for at dere gir blanke i klimaet

I serien konspirasjoner fra virkeligheten kan få måle seg med tvilens kjøpmenn.

FLU HARTBERG
FLU HARTBERGVis mer
Meninger

Blant oljeselskapene er Exxon keiseren. I 1999 var omsetningen deres større en Norges brutto nasjonalprodukt.

Men 24. oktober i fjor ble Exxon stevnet av statsadvokat Barbara Underwood i New York for å ha villedet aksjonærene med hensyn til klimarisiko

I følge Underwood hadde selskapet drevet med to sett beregninger av fremtidige verdier: En intern beregning som tok høyde for at nye lover kunne redusere verdien av oljereservene, og en ekstern beregning som ikke tok hensyn til dette og dermed var villedende.

Bakteppet var at Exxon i mer enn en generasjon hadde undergravd vitenskapen om menneskeskapte klimaendringer. Ny informasjon dokumenterte at selskapet hadde visst om klimaendringene lenge før de ble allment kjent

I et stort forskningsprosjekt kartla Exxon drivhuseffekten rundt 1980. Selskapets vitenskapsfolk fastslo at temperaturen økte, og antok at konsekvensene ville bli merkbare rundt årtusenskiftet, samt at utviklingen deretter kunne bli dramatisk

Kunnskapen stilte Exxon overfor et dilemma: Være først i det grønne skiftet eller utsette det med alle midler. I Exxons valg ligger kimen til senere tiders klimaskepsis.

De neste tiårene benektet selskapet at klimaendringene fant sted. Exxon brukte en gammel taktikk som tobakkselskapene hadde anvendt for å utsette statlig regulering av produktet som ga folk kreft: Å spre tvil.

Exxon sponset liksom-vitenskap for å skape usikkerhet om rapportene til det Internasjonale klimapanelet

En av deres håndlangere var bransjeorganisasjonen the American Petroleum Institute, som brukte millioner av dollar på å motarbeide Kyoto-avtalen i 1997.

Instituttets mål var å så tvil om vitenskapen, slik at ”anerkjennelsen av usikkerhet (i klimavitenskapen) blir etablert kunnskap (og) de som arbeider for Kyoto-avtalen fremstår som virkelighetsfjerne.” Strategidokumentet ble lekket noen år senere, men da var målene allerede nådd

Karrieren til gruppen med liksomforskere er beskrevet i boken Merchants of Doubt (Tvilens kjøpmenn) av Naomi Oreskes og Erik Conway

Disse lobbyistene kan ha begått en forbrytelse uten sidestykke.

Klimaskepsis er ikke bare enøyde oljefolk, konspiranoide bloggere eller aparte akademikere. Fundamentet for hele bevegelsen ble lagt av smarte folk som var del av USAs høyeste politiske og økonomiske sirkler. Tvilens kjøpmenn knipset -- klimatroll fra hele verden krøp ut av hullene sine.

Mange av disse profesjonelle tvilerne var knyttet til Det republikanske partiet og presidentene Reagan, far og sønn Bush – og Donald Trump. Kampanjen lykkes med å så tvil om vitenskapen, som allerede på slutten av åttitallet var klar på hva klimaendringene var og innebar. USA ble en klimasinke; det grønne skiftet ble utsatt.

Gevinsten for Exxon var betydelig. Konsernsjef Lee ”Iron Ass” Raymond var en av de mest vellykte sjefene i oljehistorien. Intet selskap hadde hatt et høyere overskudd enn Exxon hadde i 2005, det siste året han var sjef. Raymond fikk også en del av kaken: angivelig mellom fem og seks milliarder kroner på 13 år.

Per 2019 styrer kloden mot en oppvarming på 3-4 grader innen 2100, og hva det kan bety har det norske klimarisikoutvalget beskrevet:

”Større økosystemer (korallrev, våtmarker og skoger) ødelegges. Tørkeperioder uten historisk presedens inntreffer, og rammer områder som Midtvesten i Nord-Amerika, Øst-Europa og Russland samtidig. Dette resulterer i sterkt stigende matvarepriser og redusert matsikkerhet. Tropiske sykloner med ekstrem styrke og stormflo ødelegger lavtliggende kystområder, som deler av Florida og Bangladesh. Fattigdom, sult og konflikt øker vesentlig i omfang.

Over lang tid endres værsystemene og havsirkulasjonen, og mye av livet på land og i havet dør ut. Forstyrrelser i systemene for mat- og vanntilgang, ekstremvær og hetebølger gjør deler av jorden nær ulevelig for avanserte livsformer. All is smelter og havet stiger titalls meter over noen århundrer. Det er høyst usikkert om det vil være mulig for menneskeheten å tilpasse seg slike endringer.”

Med mindre kursen legges om raskt og radikalt, går det altså mot dommedag. Takk, Exxon. Samtidig som jeg ønsker Barbara Underwood lykke til med å påføre selskapet en bot som står i forhold til ansvaret, er det vanskelig å fortrenge en ubehagelig sannhet: Et annet medlem i The American Petroleum Institute er norske Equinor

Lik Dagbladet Meninger på Facebook

Meninger rett i innboksen?

Meld deg på vårt nyhetsbrev for å motta ukens viktigste saker fra Dagbladet Meninger hver fredag. Nyhetsbrevet kan inneholde annonser. Du kan når som helst melde deg av.