Takk, imam Esmaili!

HIJAB: Jeg vil rette en takk til imam Ahmed Esmaili for å ha klargjort at muslimske kvinner selvfølgelig ikke kan bli politifolk.

Det var en debatt på gang. En prinsipiell, viktig og interessant debatt. Et samfunn forsøkte å føle seg frem i ukjent terreng. Hvor skal grensene gå for religiøse symboler? Hvor går grensen for ytringsfrihet i forhold til kravene om uavhengighet? Debatten lignet ikke tidligere debatter. Skillelinjene gikk på kryss og tvers. Det var ikke Fremskrittspartiet mot røkla, men sosialdemokrat mot sosialdemokrat, liberaler mot liberaler, muslim mot muslim, kvinne mot kvinne, minoritet mot minoritet. På fjernsynet kunne vi se unge, kvinnelige, norske muslimer som med stolthet i blikket forsvarte både sin rett til å bære hijab og til å velge yrke på lik linje med alle andre. Det var litt forvirrende, men samtidig forfriskende, også for oss som mener at hijab ikke bør tillates som en del av politiuniformen.

Ingen stilte spørsmål ved de unge kvinnenes evne eller rett til å bli politifolk.

Men så viser det seg at hele debatten var et spill for galleriet. For muslimske kvinner kan ikke være politifolk! Takket være imam Ahmed Esmaili vet vi det nå. For, i følge media, forteller han at «kvinnelige muslimer ikke kan ha fysisk kontakt med personer fra det motsatte kjønn som de ikke er i familie med». De kan heller ikke gå med vanlig politiuniform, selv om de skulle få anledning til å dekke til hodet. Nei, i følge imamen er «hijab et klesplagg som dekker hele kroppen, unntatt ansiktet og hendene». En hijab er bare et penere ord for burka. Det sier seg selv at en kvinne som følger disse religiøse budene ikke kan jobbe i politiet, sannsynligvis heller ikke i helsevesenet, skolen eller en butikk.

Et øyeblikk under debatten om hijab tenkte jeg faktisk at vi hadde kommet et stykke på vei. Vi var uenige om hijab og politiuniform, men ingen tvilte for alvor på at muslimske kvinner kunne gjøre jobben. Jeg tok feil. Takk, imam Ahmed Esmaili, for din reaksjonære presisering skapte klarhet i saken. De unge, muslimske kvinnene jeg så på fjernsynet - både med og uten hijab - har tydeligvis misforstått sin religion. De tabbet seg ut - de trodde de kunne ha samme mulighetene som menn.