Takk til finanskrisa!

ASYLpolitikk: Heldigvis har en økonomisk krise rammet Norge og hele verden. Det synes vi asylsøkere. Hvorfor det? Før krisen hadde ikke norske medier andre nyheter enn asylstrømmen, og partiene prøvde å surfe på denne bølgen så godt de kunne. Arbeiderpartiet kom med 13 sterke forslag mot asylsøkere, Frp anklaget regjeringen for sin naive asylpolitikk, osv.

Som en asylsøker som har bodd ca. 5 år i Norge, er jeg helt sikker på at asyltemaet blir varmere før valget neste høst også.

Men hvorfor stiger antall asylsøkere? Eller har økningen bare skjedd i Norge? Og hvorfor klarer ikke norske myndigheter å håndtere asylsaken?

Statistikk fra FNs høykommisær for flyktninger, viser en økning av antall asylsøkere etter 2006. Krigene i Irak, Afghanistan og andre steder i verden, kan være svaret på første spørsmål. I tillegg må man ikke glemme matvarekrisen, og rollen diktator-regimer spiller for denne økningen (Burma, Tibbet og hele Midt-Østen).

For å svare på andre spørsmålet kan vi henvende til statistikken fra FN igjen. Den viser at alle mottaker land i verden har opplevd en slik økning.

I tillegg må man ikke glemme at UDIs praksis for noen enkeltland var utrolig naiv, og at det var for lett å få besyttelse fra norsk myndigheter. Vi trenger ikke nevne landene her, fordi UDI har revurdet sin praksis.

For å svare på det siste spørsmålet, må man se på det norske utlendingsforvaltnings-systemet. Systemet som behandler asylsøkere i Norge er rett og slett ikke effektivt. Det er basert på 80-tallet, og er ikke egnet til å håndtere dagens asylsituasjon. UDI og UNE bruker masse ressurser på å behandle asylsøknader, men både nordmenn og asylsøkere er likevel misfornøyde. Nordmen klager over så mange flyktninger i deres rike og asylsøkere klager over urettferdigheter, lang behandlingstid og vanskelige situasjoner i asylmottaket.

Som en person med mange års universitetsutdannelse, og som asylsøker med lang oppholdstid i Norge, har jeg noen forslag til norsk myndigheter:

1. Norge må legge ned UNE. De fleste saker i UNE behandles med en nemndleder alene og det er ikke rettferdig. Asylsøkere som får avslag på denne måten føler seg lurt av norsk myndigheter. Statistikken viser at bare få av disse asylsøkere drar til hjemlandene sine frivillig. I stedet må regjeringen innføre lokal rettsbehandling for asylsaker, hvor de som får avslag enten må respektere retten, eller varetektsfengsles. Praksisen er ikke en drøm, i 2006 fjernet Sverige sitt UNE, og overlot klagesaker til rettsvesenet.

2. UDI må bruke vitenskapelige metoder for å behandle asylsøknader. For eksempel kan det brukes løgndetektor, i tilleg til vanlig saksbehandling. Denne metoden er heller ikke en drøm, den brukes blant annet i Storbritannia, for å avsløre falske forsikringskunder.