Tale er sølv, tie er gull!

REGJERINGEN: Partifelle Gudmund Herne’ artikkel i Dagbladet sist helg, og oppfølgingen fra bl.a. Grete Knudsen i Dagbladet i går, bidrar ikke akkurat til samling i rekkene. Jeg ble beskyldt under konflikten mellom Thorbjørn Jagland og Jens Stoltenberg 1999/2000 av nettopp Grete Knudsen for å være en av «rottene» i Arbeiderpartiet, fordi jeg foretrakk Jens framfor Thorbjørn som partiets leder. Registrerer at kamerat Knudsen har endret holdning siden den gang! Det er meningsløst at tidligere toppolitikere i vårt eget parti bruker sommertiden på et massivt angrep på egen regjering og parti. Både kamerat Gudmund og Grete burde heller ha brukt sin mulighet og posisjon, som partiet har bidratt til å gi dem, til å støtte opp om det betydelige resultatet denne regjeringen har fått til.

Jens og regjeringen leverer. Lovnaden i Soria Moria er fulgt opp, de idelogiske rammebetingelser for Soria Moria står fast, og de politiske resultater kommer fortløpende. Det viktige ideologiske skifte etter siste stortingsvalg var endringen fra Bondevikregjeringens massive privatisering og konkurranseutsetting, til mer velferd og satsing på en offentlig sektor for alle. Velferdssektoren er tilført 60 milliarder kroner mer, enn det Bondevikregjeringen gjorde. Full barnehagedekning og 10.000 nye årsverk i eldreomsorgen er blant resultatene.

Der hvor regjeringen har utfordringer, er jo bl.a. på de områder som Gudmund Hernes selv i sin tid sto ansvarlig for. Regjeringen har utfordringer i skole-og utdanningspolitikken, nettopp som følge av de massive Gudmund-reformene som kom. Kravet om gjennomgang av sykehusreformen, som Gudmund delvis hadde noe med som helseminister, er en annen utfordring for denne regjeringen.

«Sånn det er nå, opplever mange at det er helt uklart hva regjeringen står for,» sier kamerat Knudsen. Ja, det var jo et konstruktivt bidrag fra et partimedlem til å se denne regjeringens muligheter, og slutte opp om partiet i en krevende tid. Kamerat Grete og Gudmund har mulighet til å delta i organisasjonsarbeidet og være med å legge viktige premisser. Men det passer vel ikke alle å tilpasse seg siviliserte fora, for det er kanskje uklart for enkelte hva partikultur er…