Talent som sprenger sjanger

bok Johan Harstad «Ambulanse» Tiden Anbefalelsesverdige noveller av ung og svært begavet forfatter.

«Hold ut» er livsmotto for hverdagsmenneskene vi møter i disse elleve novellene, løst knyttet sammen bl.a. av en ambulanse som dukker opp, en internettspiller og anorektikeren Sarah. Også stemmen er den samme, de fleste middelaldrende menn i ferd med å gi opp, samtidig som de lever et såkalt velfungerende liv. For ingen er direkte «gale», snarere virker det som om Harstad skildrer en livsfølelse; en solipsistisk desperasjon som livsbetingelse.

For eksempel i fortellingen om han som har sagt opp jobben og er på vei til Tokyo, da med en liksombagasje, et pass og en gammel avis fordi han synes han må ha med noe. Internett spiller og en rolle; psykiateren som selv oppsøker en datapsykiater der hennes mekaniske svar er like meningsløse som hans egne til sine pasienter. Eller min favoritt; kirkegårdsarbeideren som aldri kommer seg ut i verden, for «noen må alltid bli igjen. Ellers går det ikke opp».

Humor

Det er også rariteter og en absurd humor her; forretningsmannen som ligger i sammenraste ruiner og knapt kan røre seg, men når han ringer mobil til sin datter later han som om alt er i orden. Betegnende for denne novellen er og at Harstad tar opp politiske temaer (her 11. september) på en sær individualistisk måte. Novellene formulerer og en samfunnskritikk, som ambulansesjåføren som ikke glemmer den unge jenta han fant inntullet i plast foran tv og spør «Hvor mange mennesker må du finne døde før du nekter å fostre opp barn her?»

Slentrende

Stilen er assosiativ, slent-rende, en fortvilelse formulert som alminneligheter, en paradoksal likeglad desperasjon. Her er og uforutsigbare og selsomme brudd i tematikken som fungerer svært godt. Kort sagt - den begavede unge Harstad, som for to år siden debuterte med prosatekster, skriver seg «opp» både i stil og format. Forhåpentlig nærmer han seg romanform, ikke fordi noveller ikke er «fint» nok, men fordi hans talent og stil nesten sprenger sjangeren.