Taliban på Tinget

«Norsk Afghanistan-debatt kan ha direkte og farlige effekter for nordmenn i felt.

Janne Haaland Matlary, professor i statsvitenskap ved UiO

«Dette er noe av det mest skremmende jeg har lest fra en professor på mange, mange år. Det er selvsagt et helt uholdbart standpunkt. Det hun skriver betyr i virkeligheten at velgerne i dette landet ikke kan diskutere politikernes beslutninger etter at de er tatt. Det er en holdning som ikke hører hjemme noe sted. Det er politikerens oppgave å argumentere så bra at de får med seg folk, ikke å kreve at folk skal slutte rekkene fordi politikerne har talt. Det professoren vil er å oppheve stemmeretten og suspendere demokratiet. GC

«Nei, det skriver hun ikke. Det er en stor forskjell på å påpeke at den norske debatten kan få konsekvenser for de norske styrkene og å si at debatten burde forbys. Det første er et faktum, det andre ville vært en tragedie.

qwerty

«Denne artikkelen var noe av det mest informative og riktige jeg har lest siden vi gikk inn i Afghanistan.

yngve

«Det eneste hun faktisk sier, er at når sveklingene i Norge (forfatterne, skuespillere og andre navleskuere) hyler fordi noen nordmenn dør i kamp (noe de frivillig stiller opp for), så sender det et ekko ut i verden som snappes raskt opp av de som vil fjerne norske soldater i utlandet (Taliban, Al quaida etc.). De vil da prioritere å angripe norske styrker.

Majesteten