Tankefull replikk

Tidsskriftet Replikk er et resultat av at det finnes tid og rom for ettertanke i norsk akademia. Et rom som kanskje må ofres i framtidas effektive universitet.

Kjærlighetens relevans som filosofisk og idéhistorisk tema. Kjønnsforskning i arkeologi fra et kritisk mannsperspektiv. Universitetenes nære framtid. Og Haakon Lie og drømmen om det nye Jerusalem.

  • Dette er blant temaene i tidsskriftet Replikks siste nummer. Som det kanskje framgår av disse smakebitene fra innholdsfortegnelsen, dreier det seg ikke akkurat om et tabloidorgan. Det er neppe et tidsskrift som noensinne vil konkurrere med VG når det gjelder opplagstall.

Likevel er femårsjubilanten Replikk et prisverdig forsøk på å formidle noe av det som foregår av tankevirksomhet blant hovedfagsstudenter innen human- og samfunnsvitenskap ved Universitetet i Bergen - og bringe refleksjonen utenfor fagenes pauserom.

  • En av artiklene er et intervju med Ap-veteranen og israelvennen Haakon Lie om Ap's nære bånd til Israel i etterkrigstida. 94-åringen forteller at grunnlaget for samarbeidet oppsto under krigen, da Lie var i USA for å skaffe hjelp til fanger i tyske konsentrasjonsleirer. I USA ble han tatt imot og hjulpet av jødiske organisasjoner. Da de samme organisasjonene kom til de norske sosialdemokratene og ba om hjelp etter krigen, stilte de opp som gode pro-israelitter, sammen med kristenfolket.
  • Lie var i Israel under seksdagerskrigen i 1967, og gråt som en unge den natta israelerne tok over gamle Jerusalem.

- Du følte du var en del av den israelske armé. Som en israelsk soldat, sier Lie. På spørsmål om han ikke tenkte på palestinerne svarer han:

- Nei, overhodet ikke. Vi tenkte bare på én ting: å vinne. Palestinerne hadde vi aldri i tankene.

Og palestinerne ble ifølge Lie aldri et tema for israelvennene i Ap før «Rune Gerhardsen og den gjengen i AUF begynte sitt spill», som han sier. Utover på 70- og 80-tallet endret stemningen overfor palestinere og jøder seg, noe Lie syntes var tragisk. Men han innrømmer at Israel ikke ble det nye Jerusalem han drømte om.

  • Replikk er et resultat av at det fremdeles finnes litt langsom tid og rom for ettertanke i norsk akademia. Dette rommet er Replikk-redaksjonen bekymret for at skal forsvinne når det høyere utdanningssystemet nå utredes av det såkalte Mjøs-utvalget.

- Kanskje er Replikk og de andre studenttidsskriftene bare de siste krampetrekningene fra en døende studentkultur, skriver Replikk - og frykter de er landets siste hovedfagsstudenter. Og at universitetet i framtida er så EU-tilpasset og effektivisert at få har tid til fri tenkning og «unyttig» tidsskriftvirksomhet.