Tanker fra lenestolen

SEX: Etter å ha lest innlegget til den danske antropologen og kjønnsforskeren Christian Groes-Greens, «Den nordiske sexfeiden» som ble trykket i Dagbladet på lørdag, mener jeg det er på sin plass med det par ord fra en av de «danske lenestols-feminister» som Groes-Green farer frem mot med brask og bram.

MED INNLEGGET har Groes-Green sadlet opp til det store nordiske felttoget. Med hevet antimoralistisk sverd er han parat til å hugge hodet av de slemme middelklassefeministene som sitter hjemme i lenestolene og mener at horekunderi bør være straffbart. For et sånt krav er født av uvitenskapelighet og moralsk føleri mener Groes-Green, og det vil si uten hold i virkeligheten. Hvem sin virkelighet, spør jeg bare?I stedet for å beskjeftige seg med det ulike maktforholdet mellom menn og kvinner i prostitusjon mener Groes-Green, at vi skal hjelpe kvinnene i sexbransjen med å organisere seg og kreve sosiale rettigheter. Kjære Groes-Green: Jeg er lei for å si det, men du er for sent ute. Alle kvinner i Danmark, hvor min lenestol befinner seg, ja, alle kvinner i hele Norden har for en del år siden oppnådd de samme sosiale rettigheter som menn - på papiret.

OG SEXINDUSTRIEN er meget velorganisert i Groes-Greens frisinnede Danmark. Vi dansker kan briske oss med ca. 700 bordeller, mer enn 6.000 prostituerte og mer enn 300.000 horekunder. Dette styres av et nett av danske mc-gjenger og andre kriminelle grupper med mange års erfaring som profesjonelle bordellinnehavere, hallikker og torpedoer. De samarbeider i disse globaliseringstider med store internasjonale firmaer som den albanske, den russiske og den estiske mafia, nigerianske kriminelle og annet godtfolk med stor internasjonal erfaring i handel med kvinner. Sexindustrien er så velorganisert i Danmark, at selv nasjonale handlingsplaner mod kvinnehandel og millionbevilginger til både politimessig etterforskning og sosial rehabiliteringsinnsats ikke har skapt annet enn ganske små krusninger på overflaten av den lukrative forretningen det er å selge kvinner. Alt er med andre ord under en så voldsom kontroll, at jeg tror Groes-Green må finne andre steder å bruke sitt organisasjonstalent.

GROES-GREEN drar inn klassespørsmålet i sin sedelighetsfeode, han føler seg tydeligvis intimidert av at middelklassekvinner tar til motmæle mot sexindustriens ekspansive vekst. Og han har rett, prostitusjon er ikke bare et kjønnsspørsmål men også et klassespørsmål. Dansk forskning på horekunder viser nemlig at det overveiende er middel- og overklassemenn, altså menn med køpekraft og makt, som står i bordellkøene - der primært arbeiderklassens døtre er til salgs, sånn som det har vært i århundrer. Er det fordi arbeiderklassens døtre er mer seksuelt frigjorte og eksperimenterende enn andre at de ender som prostituerte? Eller er det snakk om kvinner som på grunn av dårligere sosiale oppvekstvilkår og utdanningsbakgrunn enn de grumme lenestolsfeminister er i større fare for å ende i sexindustrien?

TIL GJENGELD må det ha gått Groes-Greens hus forbi at middelklassens lenestols-feminister har fått våpendragere. I Sverige ble kampen for å kriminalisere køp av sex startet på venstrefløyen og gjennomført av Sosialdemokratiet. Og både i Danmark og Norge er fagbevegelsen gått sterkt inn i den kjønnspolitiske og rettighetsbaserte kampen mot kvinnehandel. Groes-Green anskuer feministenes kamp mot prostitusjon og pornografi som misforstått moralisme. Jeg tror Groes-Green har sittet litt for lenge i sin lenestol og har kommet til å blande sammen dropsene i godteposen sin, når han setter likhetstegn mellom seksuell mangfoldighet, kvinnefrigjøring og prostitusjon. Man behøver ikke engang å ty til moralske motargumenter for å vise at det er snakk om tåkeprat.

INTERNASJONAL forskning viser at det i helt overveiende grad er menn som kjøper sex av kvinner; at debutalderen for prostitusjon ligger rundt 14 år; og at mer enn halvparten av de prostituerte har vært utsatt for seksuelle krenkelser og overgrep som barn. Ytterligere rammes stort sett alle prostituerte før eller siden av alvorlige skadevirkninger: Depresjon, søvnproblemer og manglende evne til følelsesmessig tilknytning og seksuell tilfredsstillelse er bare noen få eksempler på disse virkningene. Også de såkalt lykkelige horene som er gått inn i sexindustrien for å foreta seksuelt overskridende handlinger og på den måten oppnå horekundenes annerkjennelse, går ikke fri av disse skadene.