Tap av matjord er et tap for all framtid

Når vi bygger ned jord der det kan dyrkes matkorn, bidrar vi til å øke misforholdet mellom befolkningsvekst og tilgang på mat.

Globalt ansvar: Vi har også et globalt ansvar for å bevare dyrkbar mark, mener Jan Moslet. Foto: © Øystein Søbye / NN / Samfoto
Globalt ansvar: Vi har også et globalt ansvar for å bevare dyrkbar mark, mener Jan Moslet. Foto: © Øystein Søbye / NN / SamfotoVis mer
Meninger

Seks tusen dekar årlig er satt som en nasjonal grense for nedbygging av dyrket mark. Grunneier får godt betalt. Men egentlig er det umulig å verdsette arealer som kan produsere mat i all framtid.

Det gjør godt å se en økende bredde i opinionen for vern av dyrket mark. Stadig flere ser betydningen av jordvern og matproduksjon i et nasjonalt og globalt perspektiv. Men samtidig, og på tross av denne utviklingen, ser vi at det i mange kommuner, også her i Ringsaker, reguleres verdifullt jordbruksland til andre formål: boliger, næring, parkering og veger.

Ringsaker er en av landets desidert største og viktigste jordbrukskommuner med over 170 000 dekar jordbruksareal og en betydelig foredlingsindustri. I kommuneplanen for perioden 2014-2025 er det vedtatt omdisponert (som det heter) 1800 dekar matjord eller 150 dekar årlig. Men det skjedde ikke uten kamp. Netto avgang kan bli noe mindre på grunn av nydyrking, men det vil gå minst en generasjon før ny jord av til dels dårlig bonitet kan måle seg med den gamle kulturjorda i kvalitet og avkastning.

Grunneiere som selger jorda si til kommunen eller utbyggere får godt betalt. I enkelte pressområder betales det millionbeløp per dekar. Ikke til å undres at noen lar seg friste.

Når dyrket mark kan prises så høyt, er det fordi erstatningsverdien er enda høyere. Derfor må dyrket mark verdsettes under en helt annen synsvinkel. For når matjord blir bygget ned, er dette et tap for all framtid. Det er dette perspektivet kommuner og utbyggere må være seg langt mer bevisst. Vi har også et globalt ansvar. Befolkningsveksten i verden er større enn veksten i produksjonen av mat.

Når vi bygger ned jord der det kan dyrkes matkorn, bidrar vi til å øke misforholdet mellom befolkningsvekst og tilgang på mat. Kommuneplanen her i Ringsaker for perioden 2014-2025 er vedtatt som en ramme for arealbruken i denne perioden. Men KrF i Ringsaker vil arbeide målrettet for å redusere nedbyggingen av dyrket mark der det er mulig å erstatte denne med mindre verdifulle arealer.

Matjorda er arvesølvet vårt. Det må vi ta vare på - ikke skusle bort.

Hva mener du? Del det du har på hjertet under Lokale meninger!

Lik Dagbladet Meninger på Facebook

Meninger rett i innboksen?

Meld deg på vårt nyhetsbrev for å motta ukens viktigste saker fra Dagbladet Meninger hver fredag. Nyhetsbrevet kan inneholde annonser. Du kan når som helst melde deg av.