Tapte i retten

En bitter krangel mellom Røkkes eks kjæreste Gro Elisabet Sille og de to andre jentene i Strings Unlimited om rettighetene til navnet havnet i namsretten. Sille tapte saken.

- Strings Unlimited er mitt navn og min kvartett, de andre får holde seg unna, sier Sille.

Etter en lengre tids krangel kom det endelige bruddet mellom Gro Elisabet Sille og de andre 14. oktober. Siden har både Sille og de gjenværende musikerne hevdet at begge partene har rettighetene til navnet Strings Unlimited. Kjell Inge Røkkes ekskjæreste ba namsretten å nekte hennes tidligere kolleger Einy Nymoen og Kristin Karlsson å bruke navnet, men endte opp med en kjennelse i hennes disfavør - samt å måtte betale saksomkostninger på 26000 kroner.

- Jeg startet kvartetten i 1988, og har hele tida vært drivkraften - både musikalsk og administrativt. Einy Langmoen, Kristin Karlsson og Christine Bugjerde kom først med året etter, sier Sille, og fortsetter:

- I løpet av de ti årene har det vært 31 jenter innom Strings Unlimited, men alltid med meg som leder.

Påklaget

Kjennelsen i namsretten er allerede påklaget. I kveld spiller Gro Elisabet Sille og hennes tre nye kolleger konsert på Fornebu - under navnet Strings Unlimited.

Kort tid før bruddet registrert Sille Strings Unlimited på sitt navn i Brønnøysundregistrene.

Inhabil?

Silles advokat Ådne Jareld uttaler at dommeren kan være inhabil, ettersom han tok kontakt med motparten, og vil vurdere dette forholdet.

Einy Langmoen er glad for dommen, som hevder at hun sammen med Karlsson og Bugjerde vil fortsette under navnet Strings Unlimited.

- Sille gikk bak vår rygg da hun registrerte navnet på seg. Flertallet har eiendomsretten til navnet, sier Langmoen.

Dommeren la reglene for sameier og selskaper til grunn for avgjørelsen. De sier at den som trer ut, eller blir utelukket, mister retten til navnet

TAPTE: Gro Elisabeth Sille har anket namsrettens kjennelse. <br>- Dette er min baby, sier Sille.