SKUR: Trengende i Oslo har fått nye kommunale boliger. Dette skuret står utenfor et hybelhus på Skøyen der romfolk slo seg ned i fjor. Foto: Heiko Junge / NTB Scanpix
Foto: Heiko Junge / NTB scanpix
SKUR: Trengende i Oslo har fått nye kommunale boliger. Dette skuret står utenfor et hybelhus på Skøyen der romfolk slo seg ned i fjor. Foto: Heiko Junge / NTB Scanpix Foto: Heiko Junge / NTB scanpixVis mer

Tar ikke til takke med skur

Det er takhøyde i norsk boligpolitikk.

Debattinnlegg

Jeg viser til innlegget «Lav takhøyde i norsk boligpolitikk» i Dagbladet 13. mai skrevet av ?boligrabulistene? Trine Haagensen og Nina Hovland. De kritiserer her regjeringens nye nasjonale strategi for boligsosialt arbeid, så vel som norsk boligpolitikk generelt. Som helse- og sosialbyråd i Oslo med ansvar for de sosiale boligvirkemidler lar jeg meg provosere av rabulistene.

Å eie sin egen bolig har vært - og er - et viktig virkemiddel for å sikre sosial utjevning, integrering og gode bomiljø. Norge ligger på topp i Europa når det gjelder å eie sin egen bolig, og dette er et adelsmerke ved den norske boligpolitikken.

At det er en høy terskel for å komme inn i boligmarkedet, særlig i Oslo og andre pressområder, kan vi være enige om. Men Haagensen og Hovland presenterer ikke noen realistiske løsninger på dette.

Derimot tar de til orde for å gjeninnføre husleieregulering i Norge. Da har man lært lite av historien. Husleieregulering bidrar til manglende vedlikehold av boligmassen og til forslumming. «Det er to måter å ødelegge en by på,» sa professor Assar Lindbäck i et foredrag i Oslo for flere år siden. «Den ene er bombing. Den andre er husleieregulering. Men husleieregulering er klart den mest effektive».

Jeg er også sterkt uenig i at den nye nasjonale boligstrategien er uten ambisjoner. Tvert imot er det en plan som er ambisiøs på vegne av de vanskeligstilte på boligmarkedet, med et særlig fokus på barnefamilier og unge som ikke bor bra. Planen retter for øvrig en særskilt innsats mot Oslo, da hovedstaden er den kommunen som har de største boligsosiale utfordringene.

FØLG DAGBLADET MENINGER PÅ TWITTER OG FACEBOOK

Oslo kommune inngikk nylig avtale om å kjøpe 617 utleieboliger av OBOS som skal bli nye kommunale leiligheter. Dette er den største investeringen i kommunale boliger siden krigen, og ville ikke være mulig uten økonomisk støtte og samarbeid med den statlige Husbanken.

Det er en liten andel av den norske befolkning som er langtidsleiere, men blant disse er det en overrepresentasjon av vanskeligstilte. Den nye nasjonale boligstrategien for boligsosialt arbeid ser på dette. Økt kunnskap om rettighetene til leietaker og god bistand fra blant annet leieboerorganiasjoner kan styrke leiernes rettigheter.

Haagensen og Hovland skriver at de psykisk syke og narkomane tar til takke med «et skur i hagen». Tvert imot! I Oslo har jeg selv bare i den siste måneden åpnet 30 splitter nye leiligheter av høy standard som retter seg mot denne gruppen av særlig vanskeligstilte. Det er takhøyde i norsk boligpolitikk.