Tar kunsten og går

Av årets 49 hovedfagselever har 14 tatt sin kunst og gått.

- Kunstindustrimuseet yter kunsten vår liten rettferdighet. Det er altfor trangt om plassen, og dessuten er museet helt antikvert i forhold til det vi står for, sier elev og talskvinne Monica Celius ved Institutt for keramisk kunst på Statens håndverks- og kunstindustriskole.

Feil forum

Elevene ved Institutt for keramisk kunst ønsker å bli kvitt pottemakerstemplet. De vil vise at det er kunst - og ikke håndverk - de driver med.

- Mange tror at vi fortsatt sitter ved dreieskiva og lager potter. Hva har mine fotografier på keramiske fliser og kortfilmen «Camera Shot» i et museum som presenterer barnemøbler og dronning Mauds kjoler å gjøre? spør Celius.

Hun krever at skolen bør få et permanent galleri, der elevene kan vise fram både prosjekt- og eksamensoppgaver.

- Kunstindustrimuseet står for tradisjon, historie og håndverk. Dette er feil forum for oss, noe ingen av elevene ved skolen er tjent med, sier Celius.

Inngrodd

Resten av kunstelevene viser sine oppgaver på Kunstindustrimuseet, blant dem er de mye omtalte sexcollagene med kronprins Haakon.

Bruddet mellom keramikerne på den ene siden og skolen og kunstelevene på den andre belyser problemet med en inngrodd presentasjonsform av eksamensoppgavene på Kunstindustrimuseet. Men det har også løst et annet:

- Det har resultert i at alle har fått bedre plass til å stille ut sine arbeider. I Galleri Steen får vi vist fram vår kunst slik den framstår på egne premisser, sier Celius.

Keramikkelevenes utstilling «Kontring» på Galleri Steen i Oslo varer til 5. mars. Deretter skal den til Jæren, Haugesund, Trondheim og Tromsø.