Tar opp kampen

- Den olympiske regel gjelder: Det viktigste er som kjent ikke å vinne, men å hindre svenskene i å delta, sier kinodirektør Ingeborg Moræus Hanssen.

Svensk kino- gigant til Norge

Hun tar svensketrusselen alvorlig.

- Vi er i ferd med å legge en plan, men den er hemmelig.

Kinosjefen har tapt publikum til Kino 1 i Sandvika, og vil blant annet svare på konkurransen med den voksne, begavede filmen framfor mer amerikansk tanketom action.

- Vår strategi er å klore oss fast i sentrum. Beliggenhet har alt å si, og vi vil ha monopol i kinostrøket, sier Moræus Hanssen.
Oslo-kinoene går godt. Kinodirektøren håper politikerne vil holde konkurrentene utenfor bygrensa.