Tarzan II

DVD: Det beste ved denne oppfølgeren er at den ser bra ut. Bakgrunnstegningene er på høyde med det beste fra Disney. Det er nok her det er investert mest tid og penger, noe mer kunne med fordel vært brukt på histo-rien. Et smart trekk å konsent-rere seg om guttungen Tarzan, det treffer nok de yngste. Til gjengjeld er det lite å hente her for alle over 7-8 år. Bonusmate-rialet er som filmen: fort sett, fort glemt.