Tatt av skjermen etter pengerot

Elin Ruhlin Gjuvsland er tatt av skjermen og vil ikke medvirke i det populære forbrukerprogrammet «FBI» denne sesongen. Bakgrunnen er ifølge NRK-ledelsen pengerot.

Fire uker før forbrukerinspektør Elin Ruhlin Gjuvsland skal ut i svangerskapspermisjon har NRK-ledelsen bestemt seg for å omplassere henne. Den populære programlederen har i flere år vært programmets ansikt utad. Denne høsten vil hun ikke bli å se på skjermen. NRK-ledelsen likte svært dårlig at deres profilerte forbrukerjournalist hadde unnlatt å informere om at hun hadde betalingsanmerkninger og to uteblivelsesdommer fra Oslo forliksråd.

- Vi har gjort en helhetsvurdering, og mener det er mest riktig at Ruhlin Gjuvsland går inn i en annen funksjon, sier leder for NRK-Fakta, Lars A. Kristiansen, til Dagbladet.

«Forbrukerinspektørene» («FBI») er nå i startfasen av en programserie med 32 sendinger. Den opprinnelige planen var at Ruhlin Gjuvsland skulle medvirke i flest mulig program før hun gikk ut i permisjon.

Omplasseres

Etter at uteblivelsesdommene ble kjent, gikk NRK-lederen tidlig ut og kritiserte sin medarbeider for at de ikke var informerte om dommene. NRK har den siste måneden gjennomgått saken i sin helhet sammen med Ruhlin Gjuvsland. Ledelsen mener at det er problematisk at en forbrukerjournalist har betalingsanmerkninger og ikke møter når hun er innkalt til forliksrådet. For vel ei uke siden tok NRK-ledelsen avgjørelsen om at Ruhlin Gjuvsland ikke kunne jobbe som forbrukerjournalist denne høsten. I løpet av de siste dagene har hennes kolleger i «FBI» blitt orientert.

- Det er riktig at vår avgjørelse har sin bakgrunn i saken som kom opp i media, bekrefter Kristiansen.

- Hva skal Elin Ruhlin Gjuvsland gjøre nå?

- Fram til hun går ut i permisjon skal hun jobbe med en pilot til et nytt program.

- Hvordan opplever du denne saken?

- Dette er en midlertidig løsning, og når Ruhlin Gjuvsland er tilbake fra permisjon, vil den bli vurdert på nytt, sier Kristiansen.

Intern strid

Dagbladet kjenner til at saken har skapt stor debatt internt i NRK. Enkelte hevder at ledelsens strenge reaksjon kommer som et resultat av at de var nødt til å handle, ettersom de gikk hardt ut i media da saken ble kjent. Flere av hennes kolleger mener også at reaksjonen er unødvendig ettersom Ruhlin Gjuvsland uansett går ut i permisjon om kort tid.

- Vanskelig sak

- Dette har vært en vanskelig sak. Jeg synes ikke det er riktig å gå ut med ytterligere detaljer i media, sier Kristiansen.

Ifølge NRK-ledelsen var det viktig å markere at de stiller krav til sine journalister, og at man må være varsom slik at det ikke kan bli stilt spørsmål om habilitet. Programmet Ruhlin Gjuvsland nå skal være med på å utvikle, omhandler ikke forbrukerjournalistikk.

Beklaget

Elin Ruhlin Gjuvsland har hele tida beklaget situasjonen. Hun har forklart at hun de siste åra har flyttet mye og derfor ikke var kjent med kravene mot henne.

Hun har hele tida vært innstilt på å fortsette som forbrukerjournalist, og hun sa selv til Dagbladet at hun trodde at saken kunne gjøre henne til en bedre forbrukerinspektør.

Vil gjøre opp for seg

Etter at saken ble kjent gjennom media, gjorde hun det også klart at hun ville gjøre opp for seg. Kravene var fra Telenor og et eiendomsselskap på Hamar.

Elin Ruhlin Gjuvsland var i går ikke tilgjengelig for kommentar.

OMPLASSERT: Elin Ruhlin Gjuvsland har i flere år vært den mest profilerte journalisten i forbrukerprogrammet «FBI». Nå har NRK-ledelsen besluttet at hun midlertidig skal omplasseres.