Taus helseminister

Svineinfluensa: Fredag 24. juli holdt helseminister Bjarne Håkon Hanssen pressekonferanse om svineinfluensa. I tillegg til å forsikre oss om at myndighetene har situasjonen under kontroll, og at pandemien så langt oppfører seg som en vanlig influensaepidemi, ga Hanssen til beste sitt syn på hvordan vi alle skal opptre; hensynsfullt, renslig og bevisst. Dette er kunnskap hans underordnede er mer enn godt nok kvalifisert til å formidle. I sommer har imidlertid ministeren blitt utfordret på flere områder der han som politiker sitter i førersetet, men mediestrategien åpenbart er taushet.

«Samhandlingsreformen» ble lansert med brask og bram 19. juni. Sykehusene bruker for mye penger, og utviklingen er ikke bærekraftig. Løsningen er, ifølge Hanssen, å styrke primærhelsetjenesten.

Men da forutsetningene i stortingsmeldingen ble kritisert, forholdt både minister og departement seg tause. Først ut med saklig kritikk var Legeforeningen, som påviste at realveksten i helseforetakenes utgifter er langt lavere enn det departementet legger til grunn. Deretter kunne eldreoverlege i Tromsø, Terese Folgerø, påvise at store deler av dokumentasjonen som annonseres i stortingsmeldingen, simpelthen ikke eksisterer (Aftenposten 13. juli). I begge tilfeller er kritikken blitt stående ubesvart.

Heller ikke når sammenslåingen av Oslo-sykehusene har blitt kritisert som kostbar og lite målrettet, har helseministeren latt høre fra seg. Ikke engang når det viser seg at foretaket ligger an til nytt rekordunderskudd.

Universitetssykehusenes kritikk av ministerens fredning av hjertekirurgien på den private Feiringklinikken blir også forbigått i taushet. Overordnede forhold som omhandler struktur og økonomi i helsetjenesten tilligger det ministeren å ha klare meninger om.

Det er nok velment, men nokså komisk, når ministeren i pressekonferanse med helsedirektøren i stedet instruerer befolkningen om ikke å hoste på sine medborgere. Akkurat det har nok folk flest skjønt.