Tause barnepsykologer

Journalist Trude Ringheim skriver følgende i Dagbladet 24. juli. «For de aller fleste barn er barnehage rett og slett strålende – trygt, utviklende, sosialt og tilpasset dagens arbeidsliv. Vi foreldre klarer faktisk ikke å stille opp med et like godt tilbud, og det er ikke det minste vanskelig å innrømme.»

Hva mener dere barnepsykologer? Er dere enige? Gjelder dette også for 1- og 2-åringer? Hvorfor er dere aldri på banen med deres fagkompetanse når dette temaet drøftes? Hva ulike politikere og media mener, vet vi. Vi trenger ikke mer politisk propaganda fra noen side. Vi trenger fakta!

Hva sier forskning innen barnepsykologien om 1- og 2-åringers behov og hvordan disse bør ivaretas? Bør flertallet av 1- og 2-åringene i Norge heller gå i barnehage enn å være hjemme hos mor eller far?