Teatermoro for alle penga

Denne våren skal teaterpublikummet forlystes. Særlig i Oslo står påfallende mange komedier på plakaten. Ibsen og Shakespeare er skjøvet til side til fordel for Arne Berggren og Are Kalvø. - Humor selger, forklarer teatersjef Kjetil Bang-Hansen på Oslo Nye Teater.

Bare de tre institusjonsteatrene i Oslo - Nationaltheatret, Det Norske Teatret og Oslo Nye Teater/Centralteatret - har 11 komediepremierer i løpet av våren. I tillegg kommer de private teatrene, hvor revy og farse er enerådende.

- Det er lettere å øke publikumstilfanget med komedier. Humor er en trend, som også de store teatrene har kastet seg på. Humor trekker folk, og folk er lik penger i kassa, sier Bang-Hansen.

Junkfood-komedie

Av de tre teatrene var det bare Nationaltheatret som gikk i økonomisk balanse i fjor. Det Norske Teatret dro med seg et underskudd på fem millioner kroner inn i 1998, mens det tilsvarende tallet for Oslo Nye Teater var fire millioner. Teatrene hevder de er underbudsjetterte, men de må likevel forsøke å redde årets budsjett.

- Jeg opplever at Oslo Nye Teaters rolle er å være et moderne byteater. Vi henvender oss til et yngre publikum enn før, for å forsøke å utvide publikumstilfanget. Humor er et språk de unge forstår. Komedien er dessuten vårt fremste politiske virkemiddel, sier Bang-Hansen.

- Blir det ikke for mye humor når institusjonsteatrene hiver seg på den samme sjangeren som de private teatrene?

- Det fins mange former for humor, også i teatret. Det kommersielle underholdningstilbudet er bare én type, som opplever et enormt oppsving - ikke minst via fjernsynet. Men vi varierer jo tilbudet også innenfor komediesjangeren. Faren med den bølgen vi er på nå er at det kan bli for mye junkfood-komedie; syntetisk humor.

Sjef og instruktør

Siden Kjetil Bang-Hansen overtok sjefsstolen på Oslo Nye Teater høsten 1996, har han proklamert at Oslo Nye skal være hovedstadens komediescene. For tida er teatersjefen fullt opptatt med regien på stykket «Nærmere», som har skandinaviapremiere torsdag.

- «Nærmere» er vel mer bittersøtt enn komisk. Det er et nytt og moderne stykke som blander komedie og seriøsitet.

- Hvorfor har du valgt å regissere selv?

- Av to grunner. For det første er dette min måte å være sjef på. Jeg tror at man skal drive teatret på en personlig måte, og være til stede der hvor arbeidet foregår. At jeg regisserer akkurat «Nærmere», henger sammen med at det er et stykke som gir skuespillerne og meg personlig store utfordringer.

«Nærmere» er skrevet av Patrick Marber, som også skrev manus til «Fire bryllup og en gravferd». Stykket er en stor suksess i London, og er allerede blitt sammenliknet med Edward Albees klassiker «Hvem er redd for Virginia Woolf».