- Teatret er servilt

Den nye teatersjefen ved Den Nationale Scene, Morten Borgersen, mener norsk teater må slutte å leke underholdningsindustri.

- Teater er ikke underholdningsindustri og norsk teater skal ikke være en underholdningsmaskin, sier påtroppende teatersjef i Bergen, Morten Borgersen, og svinger samtidig pisken over norsk teater:

- Teatret er altfor servilt når det gjelder å etterlikne andre medier. Vi har fått en underholdningskultur der vi alle sammen skal gjøres til ikke-tenkende 14-åringer. Teatrets oppgave er å tørre å være troverdig gjennom scenekunstens helt spesielle egenart, sier Borgersen og fortsetter:

- Hovedutfordringen for norsk teater er å bidra til vår egen samtid og til den offentlige samtalen i Norge. Det må delvis skje gjennom oppsetningene våre og delvis gjennom den måten teaterfolk velger å ytre seg i det norske samfunnet på. Hvis vi teaterfolk ikke deltar i det norske ordskiftet og engasjerer oss, kan vi ikke forvente at publikum bryr seg om det vi driver med.

1. august overtar han DNS-roret etter Bentein Baardson, og får ansvaret for rundt 160 ansatte hvorav 40 er skuespillerstillinger.

En drøy måned seinere åpner han den nyrestaurerte hovedscenen, Store scene, med Terje Mærlis iscenesettelse av Ibsens «En folkefiende».

Satser på de unge

Høstrepertoaret ellers er preget av stykker som Borgersen har gitt stikkordene «alvor» og «kvalitet»: Jasmina «Kunst» Rezas nye skuespill «Livet x 3», Aleksandr Ostrovskijs «En svindler til besvær», Jan Guillous «Ondskapen» og koreografen Jo Strømgrens første tekstbaserte oppsetning, Franz Kafkas «Forvandlingen». Og for å klare alt dette henter Borgersen tretten nye skuespillere til teaterhuset på Engen.

- Elleve av tretten nye skuespillere er unge. Flere kommer rett fra Teaterskolen. Jeg tror det er viktig å gi unge skuespillere sjanser, og å bygge dem opp over tid. Samtidig håper jeg de unge skuespillerne vil synliggjøre DNS som et yngre hus og gjøre teatret mer attraktivt overfor universitetsmiljøet i Bergen, sier Borgersen.

Snevert

- Dette miljøet beskyldte jo Baardson for plankekjøring og kommersrepertoar?

- Det ble en altfor sneversynt debatt. Hovedscenen vil alltid være bærebjelken som skal sikre publikumsgrunnlaget i et teaterhus. Å gjøre den til en slags avantgardistisk biscene for Schaubühne i Berlin vil være feil. Jeg tror på å åpne teaterhuset ut mot det offentlige rom, blant annet gjennom en rekke ulike kulturarrangementer. Og jeg tror på en sterkere profilering av DNS' scener: Store scene skal by på klassiske og moderne stykker og musikaler med bred appell, småscenen skal henvende seg til de unge og lille scene skal stå for samtidsdramatikken.

Magnet

- Så det er derfor du satser på publikumsmagneten Helge Jordal som doktor Stockmann i «En folkefiende» på Store scene?

- Det ville vært latterlig ikke å bruke en bergensskuespiller som Jordal på DNS. Han vil bli en utmerket Stockmann i en oppsetning som vil gjøre Ibsens tematikk svært aktuell.

- Du har tidligere vært teatersjef i Molde og Skien. Blir Bergen noe for seg selv?

- Jeg ønsker å lage godt og utfordrende teater uansett hvor jeg er. Men nå blir jeg sjef for et langt større hus med atskillig flere ressurser enn jeg før har hatt. Jeg må tenke større bredde, og samtidig forankre teatret så vel lokalt som nasjonalt og internasjonalt. Tidligere hadde jeg fire produksjoner i året, nå skal jeg ha fjorten. Det gir mye mer oppmerksomhet, men samtidig også en annen fallhøyde.

Liv og røre

- Nettopp. Bergen er jo kjent for å «spise» ikke-bergenske kulturledere?

- Det bekymrer meg egentlig ikke. Jeg skal forsøke å skape best mulig kunst. Jeg vil heller si det slik at det er så utrolig stille rundt omkring, bortsett fra i Bergen. Selv om den bergenske pulsen og energien kan ta overhånd av og til, så er den absolutt et gode.

UT AV DVALEN: Norsk teater må ut av dvalen og ta publikum på alvor, mener Morten Borgersen.Foto: LARS EIVIND BONES