Teigene opprørt over NRK-sjef

Dagsrevyens Ingolf Håkon Teigene mener at NRKs kultursjef Synne Skouen burde spurt Einar Førde om lov før hun kritiserte Mariss Jansons offentlig. Men Førde nekter å gi kultursjefen munnkurv i kulturdebatten.

«Med hvilken rett og hvem tror du at du representerer med slike meninger?», skriver Dagsrevy-journalistene Ingolf Håkon Teigene, Ragnar Auglænd og Sigurd Hartmann i et opprørt brev i NRKs internavis Tidssignalet.

Irritasjonen skyldes kultursjefens uttalelser til Dagbladet 12. februar. Skouen mente da at det var på høy tid at Jansons trekker seg fra Oslo-Filharmonien, på grunn av hans lunkne holdning til et moderne og norsk repertoar.

«Dette bør ikke en kultursjef i NRK ha lov til å si uten å spørre toppsjefene om lov,» mener Teigene og hans brevskrivende kolleger.

Dagsrevy-journalistene mener slike «bombastiske uttalelser» må klareres med ledelsen, siden utspillet kan oppfattes som NRKs offisielle mening. De hevder også at kultursjefen har liten støtte for sine meninger blant kolleger i NRK.

Ikke bare festtaler

Teigene sier at innlegget skal få kultursjefen til å tenke seg om.

- Vi er flere som reagerer på at kultursjefen uttrykte glede over at Mariss Jansons slutter. Skouen har all rett til å ytre seg, men må være varsom med å blande inn personlige meninger, sier han.

Skouen selv forsvarer sin rett til å ytre seg fritt i kulturpolitiske spørsmål.

- En kultursjef skal ikke bare lese festtaler, understreker hun.

- Jeg uttaler meg som kultursjef, og det bør være opplagt at jeg ikke snakker på vegne av alle journalistene i NRK.

Førde positiv

Kringkastingssjef Einar Førde gir Skouen sin fulle støtte.

- Vi har ikke munnkurver i NRK, fastslår Førde overfor Dagbladet.

- Det er kledelig for NRK at Skouen deltar i den kulturpolitiske debatten. Hun har stor kompetanse innenfor klassisk musikk, og det er positivt at hun bidrar i det offentlige ordskiftet. Ifølge Førde regulerer NRKs programregler bare det redaksjonelle stoffet som publiseres. Han ville først ha reagert dersom Skouen hadde brukt NRKs egne sendinger for å fremme sine synspunkter.