Telenor er ikke allmektige

TELENORS DOMINANS: Telenor er ikke allmektig i det norske TV-markedet, slik Andreas Wiese hevdet i sin mediekommentar lørdag. Telenor lever i knivskarp konkurranse med MTG/Viasat som eier over 40 populære TV-kanaler. Canal Digital og Telenor eier ingen TV-kanaler med unntak av en minoritetspost i TV2 Zebra og er derfor avhengig av å kunne inngå eksklusive distribusjonsavtaler med bl.a. TV2 for å overleve i det norske parabolmarkedet.

Gjennom sitt eierskap til mer enn 40 TV-kanaler og distribusjonsselskapet Viasat har eierne bak populære TV3 og TV1000 eksklusiv tilgang til sitt eget innhold. Det er nettopp for å motvirke denne markedsmakten og opprettholde konkurransen i betal-TV-markedet Telenor og Canal Digital er avhengig av å inngå eksklusive distribusjonsavtaler med viktige TV-kanaler som fortsatt ikke er eid av TV3 og Viasats eier svenske Modern Times Group (MTG).

Dagbladets mediekommentator Andreas Wiese er selvsagt i sin fulle rett til å mene at Canal Digital ikke bør få fortsette med sin enerett til å distribuere TV2 til norske paraboleiere, slik han hevder i sin kommentarartikkel 25. august. Men det er ingen gode grunner som tilsier at retten til å distribuere TV2 ikke bør være et resultat av åpen konkurranse og det er ingen formelle grunner til at for eksempel Regjeringen bør gripe inn, slik Wiese hevder i sin artikkel.

EFTAs overvåkningsorgan ESA konkluderte så sent som i sommer med at det ikke kunne konkluderes med at eksklusivavtalen mellom Canal Digital og TV2 vil medføre fare for utestenging eller ulovlig bruk av markedsmakt. Det er i det hele tatt få saker som har vært behandlet grundigere enn nettopp Canal Digitals rett til å inngå eksklusiv distribusjonsavtale med TV2 til norske paraboleiere. Etter at den første distribusjonsavtalen ble inngått på slutten av 1990-taller har den svenske TV3-eieren MTG/Viasat anket avgjørelsen inn for alle mulige myndighetsorganer. Alle har i tur og orden avvist at de har noe rettslig grunnlag for å forfølge saken.

Andreas Wises påstand om Telenors «rå markedsdominans» er ikke riktig. Denne påstanden har med god hjelp av MTG/Viasat blitt undersøkt i detalj av alle relevante norske og europeiske myndighetsorganer de siste 6-8 årene. Påstandene er avvist. Det er for øvrig den samme konkurranseloven som gjelder både i Norge og innenfor EU.

Konspirasjonsteorien om at Telenor Broadcast har kontroll med TV2 og RiksTV er heller ikke riktig. Telenor Broadcast eier 45% av aksjene i A-pressen, dvs 55% av aksjene eies av andre eiere. Vi har en indirekte eierandel i TV2 via A-pressen, men ingen styrerepresentasjon i TV2 og kan ikke bestemme hva TV2 gjør. Vi har 33% av aksjene i RiksTV, men 66% av aksjene eies av andre (NRK og TV2). Sommerens debatt om innholdet i RiksTV-pakken, og det faktum at Telenor Broadcast stemte imot RiksTVs avtale med TV2, viser at teoriene ikke alltid holder stikk. En begrensning i Canal Digitals rett til å inngå eksklusivavtaler med for eksempel TV2 vil ramme den konkurransen Wiese ønsker og på sikt stenge Canal Digital ute fra parabolmarkedet. Det eneste parabolmarkedet i Europa med virksom konkurranse.