Telenor i alle kanaler

Venstre vil splitte giganten. Jan Omdahl kommenterer.

(Dagbladet.no): Venstre mener Telenor er blitt for stort og mektig. Nå vil partiet at giganten skal splittes i to: En tjenestedel og en infrastrukturdel.

TELENORS kontroversielle beslutning om å koble seg fra nettsentralen NIX tidligere i år fikk PR-messige ringvirkninger langt utover det selskapet hadde forutsett. Det startet en bred og opphetet debatt om Telenors mange roller i det norske nettverkssamfunnet, om fordeling av makt og penger mellom innholdsleverandører og tjenesteleverandører, og om hvorvidt Telenor og andre brebåndsleverandører er i ferd med å underminere den såkalte nettnøytraliteten og skape et lagdelt Internett etter modell fra kabel-TV.

I helga ga Venstres landsstyre sin støtte til ungdomspartiets forslag om å dele giganten i to. «Venstres landstyre mener tjenestedelen og den infrastrukturdelen av Telenor som aksess utgjør bør skilles i to separate selskaper og ber samferdselsministeren utrede mulighetene for et slikt skille», heter det i en uttalelse.

UNGE VENSTRE var tidlig ute med å påpeke det samfunnsmessig uheldige i at Telenor opererer både som en dominerende leverandør av bredbåndstilgang, med mellom 50 og 60 prosent av totalmarkedet, og som en stadig viktigere aktør innenfor innhold og tjenester i det samme nettet, med eierskap i blant andre Canal Digital, RiksTV, A-Pressen og TV2.

Det er positivt at moderpartiet nå slutter seg til. Men Venstre sier intet om hvordan man tenker seg en eventuell todeling gjennomført. Den hodepinen overlater man eventuelt til den ansvarlige ministeren. Om det er poltisk vilje i regjeringen til å ta tak i saken, er selvsagt et annet spørsmål.

Hvis det skal gi politisk mening i å dele opp Telenor, vil det ikke være nok å splitte selskapet i to forretningsenheter. Skal man eliminere de samfunns- og konkurannsemessige uheldige effektene av Telenors dobbeltrolle, må det ene virksomhetsområdet flyttes over på helt andre hender.
 

Alternativt må infrastrukturdelen pålegges full likebehandling av alle aktører i markedet.I Sverige skal infratstrukturvirksomheten til Telia Sonera skilles ut som eget selskap med nettopp slike betingelser.


DA STIG EIDE SIVERTSEN
overraskende sluttet som sjef for Telenor Broadcast, sa han til Dagens Næringsliv at han hadde stanget i «Telenors glasstak». Krefter internt i Telenor skal lenge ha ønsket å selge TV-virksomheten. At Sivertsen ikke fikk styret og toppsjef Jon Fredrik Baksaas med på nye medieoppkjøp, var kanskje et tidlig signal fra selskapet selv om at det er infrastrukturvirksomheten som er Telenors naturlige kjerneområde?

FOR STOR MAKT: Venstre vil dele Telenor i to, og dermed redusere Jon Fredrik Baksaas\' makt i det norske nett- og mediesamfunnet. Foto: SCANPIX
FOR STOR MAKT: Venstre vil dele Telenor i to, og dermed redusere Jon Fredrik Baksaas\' makt i det norske nett- og mediesamfunnet. Foto: SCANPIX Vis mer

Et Telenor uten eierinteresser i innholdsindustrien ville utvilsomt skape et ryddigere konkurransebilde i nettverkssamfunnet Norge.