Tendensiøst i Magasinet

KATOLISISME 3: Dagbladets journalist Line Tiller kontaktet meg og ville gjøre et intervju til en artikkel i Magasinet om katolisismen i Norge. Jeg takket høflig nei til å delta. Journalisten valgte deretter å likevel sitere meg - på en tendensiøs måte som ga inntrykk av at jeg i den korte samtalen med henne tok avstand fra det katolske miljø i Norge. Dette har jeg ikke gjort. Etter min mening – og det var vel den journalisten forhåpentligvis var ute etter - finnes det ikke noe entydig katolsk «miljø» å ta avstand fra. Tvert imot er norske katolikker svært forskjellige, både politisk, kulturelt og sosialt. For meg er spørsmålet om tro av personlig art. Det handler om en sjelserfaring – som ikke lar seg debattere som politikk eller formuleres som et regnestykke.

Det er et perspektiv Dagbladet ikke har forstått.