Vi bryr oss om ditt personvern

Dagbladet er en del av Aller Media, som er ansvarlig for dine data. Vi bruker dataene til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.

Les mer

Meninger

Mer
Min side Logg ut

Tenk deg et Nav som tar seg tid til å lytte

Et mer omsorgsfullt og tilgjengelig Nav ser ut til å gi resultater.

«NYTT» NAV: Et annerledes Nav for ungdom klarer å bygge relasjoner med unge brukere, skriver artikkelforfatteren. Foto: Øistein Norum Monsen
«NYTT» NAV: Et annerledes Nav for ungdom klarer å bygge relasjoner med unge brukere, skriver artikkelforfatteren. Foto: Øistein Norum Monsen Vis mer
Meninger

Arbeidsforskninginstituttets (AFI) forskning viser at flere passive ungdommer kommer ut i aktivitet og finner seg til rette i livet i de områdene i landet der Nav treffer unge brukere på en annerledes måte.

For å få det til må Nav-medarbeidere ofte selv utfordre det byråkratiske systemet og det negative omdømmet Nav har.

Tenk deg et Nav som tar seg tid til å sette seg ned og lytte til hva du har å si: Et Nav som bryr seg om at du klarer å overkomme utfordringer i livet. Et Nav som tar ansvar for at du ikke forblir en kasteball mellom ulike instansene. Et Nav som hjelper deg med å bygge opp selvfølelse og få livsglede tilbake. Snarere drøm enn virkelighet, vil du si?

Nav har generelt et dårlig rykte. Noen har opplevd kontakten med Nav som ubehagelig. Noen fikk ikke den hjelpen fra Nav de følte de hadde rett på.

Noen klarer ikke å forstå hvordan Nav fungerer og tar beslutninger. I tillegg hører og leser vi ofte negative medieomtaler om Nav som forsterker et dårlig omdømme.

Som en som har forsket på Nav er jeg kjent med det ovennevnte. Samtidig kjenner jeg også et Nav hvor det jobber mennesker som brenner for brukernes beste, som selv utfordrer systemet og gjør en stor forskjell i enkelte brukeres skjebner. Denne historien vil jeg fortelle dere.

«Jeg har konsentrasjonsvansker, jeg kommer meg ikke opp om morgenen, jeg interesserer meg ikke for noe spesielt. Jeg sliter med det å sitte stille. Jeg spiller en del World of Warcraft og har prøvd litt hasj også. Tror ikke noe av dette er så problematisk.»

Slik beskriver en ung Nav-bruker sine utfordringer. Som en av mange trenger han/hun hjelp for å komme seg på rett kjøl.

Ungdom er en prioritert brukergruppe i Nav. Det betyr at Nav skal behandle ungdomssaker raskt for å hjelpe ungdom ut i jobb eller utdanning. Det er helt nødvendig for å redusere risikoen for at ungdommer ender opp i et voksenliv avhengig av offentlige stønader og med konsekvenser som sosial eksklusjon, dårlig levekår og dårlig helse. For at Nav skal lykkes i ungdomssatsingen trengs det nye måter for Nav å organisere seg på og følge brukere på.

Likevel forteller unge Nav-brukere om at et «vanlig» Nav i møte med dem er ofte «for rigid», har dårlig tid og lite empati. «De ba om fødsels- og personnummeret mitt for å slå opp i systemet fortest mulig for å gi meg et dårlig svar», forteller en ung Nav-bruker om sitt møte med Nav. Ungdommer blir ofte enda ett nummer i rekken, også der. Mange ungdommer opplever Nav som et skummelt sted der man risikerer å få enda en tapsopplevelse.

I motsetning til «det vanlige Nav» har unge brukere en annerledes oppfatning av bistand de har fått gjennom deres ungdomsprosjekter, egne Nav ung-kontorer eller skreddersydde ungdomstiltak i Nav. Dette er et resultat av deres utviklingsarbeid overfor utsatt ungdom i 15 prosjektområder i Norge, som foregikk i perioden 2009- 2015.

Et annerledes Nav for ungdom klarer å bygge relasjoner med unge brukere, har en mer fleksibel tilnærming til bistand samt større forståelse for den enkeltes ungdommens situasjon. I denne «Nav-for-ungdom»-verden blir de tatt i handa med «Velkommen, nå er det din tid».

Ungdommene som fikk bistand gjennom disse Nav-prosjektene framhever følgende som har vært av betydning for dem i møtet med «et annerledes» Nav: «De skjønner bedre hva jeg sier og hva jeg går gjennom», «de har et bra hjerte», «de klarer å se deg», «de klarer å sette seg inn i situasjonen til folk». Et annerledes Nav for ungdom utfører oppgaver i større grad ut fra de sosialfaglige standardene, og det ser ut til å virke.

AFIs evaluering av ungdomssatsingen viser at ungdommer gjennom prosjektene i Nav får bedre selvfølelse og selvtillit. Ungdommer får overskudd til å orke å leve i den virkelige verden og delta i samfunnet. Med dette får de bedre framtidsutsikter. Flere kommer ut i aktivitet i form av Nav-tiltak, arbeid eller utdanning og færre er avhengig av sosialhjelp.

Det at Nav i ungdomsprosjekter har gitt resultater er ingen selvfølge. Det krevdes sterke frontfigurer som sto for forankring av ungdomsarbeidet i sine kommuner. De engasjerte ledere som presset og sprengte grenser og bare gjorde det som var nødvendig. Det krevdes ildsjeler som var der for ungdommer da de trengte noen å snakke med. De personene som «er glad i mennesker» og «står foran - eller i lag med ungdommene». Det krevdes kreative hoder som i et byråkratisk system fikk realisert nye måter å treffe ungdommer på.

Disse fikk til et annerledes Nav-mottak, ofte utenfor veggene av et vanlig Nav-kontor, der ungdommer «føler seg trygge, føler seg hjemme og der det er mye lettere for dem å møte opp». Det krevdes medarbeidere som fikk snudd et negativt Nav-omdømme hos enkelte brukere og medarbeidere i det kommunale hjelpeapparatet som ellers kan føre til en dårlig dialog og feil beslutninger i enkelte saker.

Ungdomssatsingen har vært et viktig grep for å utvikle nye arbeidsmåter i Nav. Resultater av dette arbeidet kan med fordel spres. Utfordringene er mange. Nav må blant annet jobbe med å skaffe seg et bedre rykte, slik at de «framstår mindre fryktinngytende». Flere Nav-medarbeidere oppnår gode resultater gjennom å utnytte handlingsrommet på en god måte, gjennom å ta utgangspunkt i brukeres ressurser og gjennom en annerledes saksbehandling. Slike medarbeidere har Nav mange av, og de fortjener vår applaus.

• Kronikken er basert på forskerens erfaringer i AFIs prosjekt «Evaluering av NAV sin satsing på utsatt ungdom» og en nylig publisert sluttrapport, «Sosialt arbeid og oppfølging av utsatt ungdom i NAV»: AFI-rapport 2016-01, som forskeren er medforfatter av. Flere sitater fra informantene i prosjektet er med i kronikken.