Teppefall for 40 spillesteder

I dag presenterer teatersjef Bente Erichsen og direktør Jan Feldborg Riksteatrets nybarberte spilleplan. Samboerparet får styret med seg og kutter antall spillesteder fra 100 til 60. Brukerne raser mot nedskjæringen.

Får besøk

Mister tilbudet

Jan Feldborg måtte gå fra sin direktørstilling ved teatret på grunn av samboerforholdet til Bente Erichsen, men styret har sagt ja til at han kan fortsette i en overgangsperiode fram til høsten. Etterfølgeren, Juel H. Rye, overtok 1. juni, og skal jobbe sammen med Feldborg til han slutter.

Sterk motstand

Erichsens og Feldborgs omstridte rasjonaliseringsforslag vedtas på styremøtet i Riksteatret i dag. Ungdomssatsingen «Unge Riks», som turnerte på videregående skoler, er allerede nedlagt.

Teatersjefen vil i framtida prioritere cirka 60 spillesteder som skal få hyppigere besøk av Riksteatret. Norsk Skuespillerforbund har allerede advart mot kuttet, og brukerne av Riksteatret reagerer sterkt.

- Det er uforståelig at Riksteatret svekker sin distriktsprofil så radikalt, sier Berit Frølich, leder i Landsforbundet Teatrets Venner.

- Rasjonaliseringsforslaget må være et brudd på intensjonen og loven om Riksteatret, der det blant annet heter at teatret skal bringe dramatisk kunst til «bygd og by». Bente Erichsen velger å spille på sentrale steder med flotte kulturhus. De som har mye fra før, får enda mer. De som har lite, får ingenting. Den nye strategien er rein markedsliberalisme, sier Frølich.

Bjørnetjeneste

Frølich får støtte av Jan Erik Raanes i Norsk Kulturforum.

- Dette er enda et eksempel på at den offentlige utarmingen rammer distriktene hardest. Og det er jo et paradoks at mange mister teatertilbudet sitt samtidig som en rekke kommuner har gjort store investeringer for å ruste opp scener og kulturhus, sier han.

Raanes mener at en så omfattende endring av Riksteatrets organisering er et kulturpolitisk anliggende for Storting og regjering.

- Jeg skjønner at det ligger økonomiske vurderinger bak. Men her gjør man teatret en bjørnetjeneste - ikke bare Riksteatret, men norsk teater som sådan. Å bygge kulturell kompetanse for scenekunst er en viktig forutsetning for Riksteatrets berettigelse, sier han.

Hemmelig

Bente Erichsen og ledelsen ved Riksteatret får kritikk fordi de har holdt forslaget til ny spilleliste hemmelig.

- Vi har bedt om å få se rasjonaliseringsplanen flere ganger, sier Nina Badendyck, fylkeskultursjef i Troms - et av fylkene som rammes hardest.

- Vi ønsker å behandle forslaget politisk, men det er umulig så lenge vi ikke får se lista. Det skaper problemer for oss som har ansvaret for å koordinere og planlegge kulturtilbudet, sier hun.

- Det har vært vanskelig for folk å forholde seg til planen når de ikke har visst om de mister tilbudet, sier Berit Frølich.

Bente Erichsen innvender at teatrets strategiplan har vært intern, og derfor hemmelig fram til styret har behandlet den. Hun ønsker kritikerne velkommen på banen etter offentliggjørelsen i dag.

Landsforbundet Teatrets Venner har skrevet direkte til kulturminister Ellen Horn, og ber politikerne ta saken opp på nytt.