Terror i Mumbai

NUPI-forsker Amit Shrivastava og PRIO-forsker Jason Miklian svarte på spørsmål fra Dagbladet.nos lesere i går.

«Jeg så på TV at de var ute etter å drepe amerikanske, engelske og kinesiske mennesker – hvorfor akkurat dem?

Niko

«Så langt har mindre enn ti utlendinger blitt drept. Så det er vanskelig å konkludere med at angrepene var spesielt rettet mot disse gruppene. Vi trenger flere bevis.

Amit«Kan det være utenlandske krefter som er med og destabliserer?

cota«Vi kan per nå ikke utelukke noen slik forbindelse.

Amit«Hva blir Indias reaksjon? Konfrontasjon eller diplomati? Finnes det en tredje vei? I hvor stor grad vil Indias svar forme måten vi reagerer på terrorisme i nær framtid?

Halvard«India vil sannsynligvis innta en vent og se-holdning. Noen terrorister som ble tatt til fange, er nå i avhør og kan si mer konkret pekepinn om bakgrunn og politiske mål.

Amit«Er det for tidlig å si Al Qaida?

Sebby«Det er for tidlig å si Al Qaida. Men disse terroristene som kaller seg Deccan Mujahedeen kan være ideologisk tilknyttet mujahedeen-grupper i Kashmir (selv om Deccan ligger i Sør-India).

Amit«Jeg er veldig interessert I dette spørsmålet selv. Det kommer til å bli lagt et utrolig press på avhørerne om å få fram en tilståelse – raskt. Uansett hva som kommer ut av det, kan vi være sikre på at noen kommer til å sette spørsmålstegn ved tilståelsenes gyldighet.jason miklian