Terror og liberalisme

En potensiell brannfakkel om forholdet mellom terrorisme, islam, USA og Europa.

BOK: Paul Bermans fremste skyteskive i «Terror og liberalisme» er de liberales unnfallenhet overfor totalitære samfunnstrekk, og deres hang til å forklare irrasjonelle strømninger rasjonelt.

Berman trekker sammenlikninger mellom moderne islamisme og europeisk totalitært tankegods. Han avviser dermed ideen om at det er noe forutbestemt i islam som skulle tilsi at honnørbegrep som demokrati og menneskerettigheter ikke lar seg forene. Islamsk radikalisme er en moderne ideologi forkledd som antimodernisme med røtter tilbake til det 20. århundrets totalitære angrep på det liberale arvegodset fra 1800-tallet.

«Terror og liberalisme» er journalistisk essayistikk i beste amerikansk tradisjon.

Berman leser den islamske teoretikeren Sayyid Qutb side om side med Albert Camus' idé om «opprøreren». Han angriper Bush-regjeringens tåketale og europeiske intellektuelles manglende klarsyn.

Han viser historiske og samtidige forskjeller mellom liberalisme og islamisme, men også - mer overraskende, kanskje - likhetene.

Kjetteren Berman motsetter seg enkle løsninger, gir F i hva som er politisk korrekt å mene og argumenterer overbevisende for noe så sjeldent som et forsvar fra venstresiden for krigen i Afghanistan og Irak. Gud bedre!

Paul Berman, som er en av USAs ledende kommentatorer og som har tilhørighet på den ikke-kommunistiske venstresiden, avslutter med et manifestaktig krav om en gjenreisning av en ny radikalisme.

Enhver godt voksen mann som i dag bruker ordet «radikalisme» uten ironi, vel, han fortjener mer enn ett slag på jungeltromma.