Terrorstempling av dyrevernere

«Selv om jeg gir min uforbeholdne støtte til enhver aksjon som har som mål å frigi dyr i fangenskap, så er det ufortjent å settes i Bin Laden-båsen.

Vibeke Strand-Jensen, i et debattinnlegg i Dagbladet

«Hva menes egentlig med dette? Skal man slippe fri minkene fra pelsdyrfarmene, kyrne fra båsen, hunden fra hundegården? Grunnen til at en del dyrevernsorganisasjoner kalles terrorister, er fordi de ved vold og påføring av enorme økonomiske tap prøver å innføre en verdensorden som ikke er demokratisk framskaffet. Bruk det politiske apparatet og ikke vold, så kommer ingen til å kalle dere terrorister.

Bente

«Og hva er så galt med å påføre vold på mennesker som påfører vold på andre uskyldige, levende individer? Er ikke det rettferdig? Og det politiske apparatet som du snakker om, vil aldri kunne bli et verktøy å bruke for oss dyrevernere. Politikerne skuffer alt som har med dyrevelferd og vegetarisme under matten, slik at det norske folket ikke skal bli «plaget» med slikt. Politikerne holder jo alle for narr.

Anonym

«Det er selvfølgelig litt betenkelig at dyrevernere som gruppe får terroriststempel. Det er noen som utvilsomt fortjener terroriststempel, ettersom de bruker frykt for å nå sine mål.

Kjetil