Test deg selv: Er du en diva?

1. Føler du at det er noe du kan bedre enn alle andre i din omgangskrets og benytter du enhver sjanse til å minne om det?

2. Når du snakker, forventer du at alle andre øyeblikkelig holder kjeft?

3. Forventer du at alle er interessert i det du mener om enhver sak?


4.
Blir du overrasket når du ikke møter samtykkende nikk til alt du sier?

5. Har du noen gang sagt noe som dette: «Nei, nå har jeg bare snakket om meg selv. La oss snakke litt om deg. Hva synes du om meg?»

6. Når du får ros av sjefen og deler den med dine medarbeidere, blir du da snurt hvis de ikke sier at det er du som skal ha all æren?

7. Kommer du med vilje for seint, slik at du kan gjøre éntre?

Hvis du kan svare «ja» på ett eller flere av disse spørsmålene, er du ikke en ekte diva. For en ekte diva er alle problemstillingene ovenfor fullstendig fremmed. Hun/han blir sett og hørt.
Og hun/han kan noe. Hvis du svarer bekreftende på spørsmålene, er du nok nærmere det Barbara Bush så dekkende kalte «noe som rimer på witch».