Tett på familien

«Vil det snø til jul?» er en på alle måter uvanlig opplevelse. Den gir innblikk i et karrig familieliv på en måte som gjør at du nesten føler du sitter og ser en avansert hjemmevideo.

Filmen er blottet for all staffasje fra den minste effekt til musikk. Håndholdt kamera følger sju barn, deres mor og far gjennom strevsomme hverdager på realistisk, svært intimt vis. Det er som om de selv har villet dokumentere sine liv for seg selv og verden.

Moren (Dominique Reymond) og alle ungene bor og arbeider på garden til en mann hun ikke er gift med, men som er far til barna. Han (Daniel Duval) lar dem ha tak over hodet, men er ellers autoritær og til tider brutal. Dette er først og fremst et portrett av en mor og stor morskjærlighet, av et menneske som sliter for å overleve, en kvinne fanget av omstendighetene i en tilværelse som fortoner seg meningsløs og håpløs.

Det er en god skildring, der samtalene flyter naturlig av gårde, som ble replikkene funnet på underveis. En besk affære, der håpet ligger hos barna midt i elendigheten. Besnærende for den som har sans for noe annerledes.