Thaimasarsje, kunst eller frosk?

NASJONALMUSEET for Kunst i Oslo, åpner i morgen utstillingen «Kyss frosken!». Når jeg leser hovedkurator Kari J. Brandtzægs programerklæring for utstillingen (Dagbladet 6. mai) gir det meg faktisk en fordypet forståelse av min egen negative reaksjon på forandringene i Nasjonalmuseet. At jeg misliker hvordan man har gjemt unna den klassiske kunsten i kjelleren, tror jeg mange har en umiddelbar forståelse for. Men min reaksjon gjelder tydeligvis noe mer. Jeg forstår det når Brandtzæg forklarer hvordan «utstillingen vil kreve en aktiv deltakelse fra publikums side». Dette er i samsvar med hvordan samtidens pedagogisk grunnede kurator-tyranni i billedkunsten har omgjort meditasjon og fordypelse av kunst til en sensasjonsinnrettet jakt på opplevelses-kick. Det gjør kunsten til underholdning. Kunst som hittil innenfor Oslos kunstinstitusjoner har vært en fredet sone for fordypelse og eksistensiell erfaring, blir nå i stedet en del av kunsumismen. Demokratiet betaler her en høy pris i form av disse verdiers forflatning.

«NOEN VIL finne noe av dette frastøtende, for eksempel Lars Rambergs toaletter», fortsetter Brandtzæg. «Men hvis du faktisk går inn i dem, vil du oppleve noe uvanlig. Du vil få en kunstopplevelse og en erfaring du normalt ikke blir tilbudt», legger hun til. Og det er akkurat det: Jeg ønsker som voksent menneske selv å bestemme over mine kunstopplevelser. Jeg vil heller ikke ha et tilbud lik det jeg pleier få på Rema 1000. Fremfor alt vil jeg ikke i et sluttstadium av umyndighetsforklaring ha min kjærlighet til kunsten forflyttet til toalettenes privatsfære.

«Det blir litt sånn Alice in Wonderland-aktig», forsikrer Brandtzæg. Jaså, litt sånn? Det er jo kjempegøy! Får vi også ballonger? Og pølse med brød? Nå forstår jeg bedre det nye styrets frie horisonter. Det står for friheten til å velge mellom tivoli, bingohall, thai-massasje, MacDonalds (også det litt sånn Alice-in-Wonderland-aktig) og Nasjonalmuseet, den norske hovedstadens engang så stolte samling av norsk og europeisk kunst - og kulturhistorie.