Thank You for Smoking

DVD: Denne komedien om spindoctors - usedvanlig velsnakkende lobbyister som jobber for å snu holdninger både hos publikum og hos myndighetene - har fått god mottakelse i USA. Men jeg ble skuffet. Temaet er interessant, og satiren tidvis både svart og bitende. Men temperaturen blir aldri mer enn lunken, den kunne med fordel vært morsommere. Og gjerne enda slemmere. At DVD-en kun inneholder en overflatisk bakomfilm trekker heller ikke opp.