The Alien Legacy

THRILLER5 disker, WS 2.35:1 (Aliens SE: WS 1.85:1), Dolby 5.1

Neste film»»

««Forrige film

Alien, Aliens - Special Edition, Alien 3 og Alien Resurrection. Har du mye penger og er glad i kombinasjonen horror og scifi, er dette boksen for deg.

De fire filmene har en rekke fellestrekk - først og fremst Sigorney Weaver i hovedrollen - men er likevel svært forskjellige. Hvis du ser dem fortløpende blir det påfallende. Så er de også laget over en periode av over 20 år og av fire forskjellige regissører. Sjangermessig er de også svært forskjellige.

Den første er en klaustrofobisk grøsser, den andre en rendyrket actionfilm, den tredje et symbolladet, nesten eksistensielt drama, og den fjerde en slags blanding av de tre. Den siste er klart også den svakeste, her var motivasjonen tydelig først og fremst å melke konseptet for det det var verd.

Alle diskene har noe ekstramateriale, men det er Ridley Scotts klassiker fra 1979 som utmerker seg her. Den har blant annet fått en dokumentar på egen disk, laget i 1999, hvor folka bak kamera ser tilbake. Weaver, som burde være en naturlig medspiller her, glimrer med sitt fravær. Neste film»»

««Forrige film

««Tilbake til hovedsiden

<table border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 width=280 hspace=2 align=right><tr><td class=\'BakgrFaktaboks\' bgcolor=\'#CCCCCC\' valign=top rowspan=\'2\' width=\'1\'><img src=\'/gfx2/pixel-trans.gif\' width=\'1\' height=\'1\'></td><td class=\'BakgrFaktaboks\' bgcolor=\'#CCCCCC\' width=2 valign=top><img src=\'/gfx2/pixel-trans.gif\' width=\'2\' height=\'1\'></td><td bgcolor=\'#CCCCCC\' valign=top class=\'BakgrFaktaboks\'><font face=\'Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif\' style=\'font-size:11px\' size=\'-2\'> Linker </font></td></tr><tr><td valign=top width=\'2\'><img src=\'/gfx2/pixel-trans.gif\' width=\'2\' height=\'1\'></td><td align=left valign=top width=277><font size=\'-2\' face=\'Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif\' style=\'font-size:11px\'> <img src="http://gfx.dagbladet.no/vignetter/bombe.gif" height="7" width="10"> <a href="http://www.foxhome.com/alienlegacy/index_frames.html">Offisiell hjemmeside</a><br> </font></td></tr><tr><td colspan=\'3\'> </td></tr></table>