The Assassination of Richard Nixon

DVD: Det handler om et menneske i oppløsning, i tradisjonen etter «Taxi Driver». Sam Bricke er mannen som mister alt; kone og barn, jobb, drømmer, ære, illusjoner (til og med barten) - det meste ribbes han for. Samtidig grubler han over samfunnets grunnleggende urettferdighet. Løgnen er det rådende prinsipp, satt på spissen ved Richard Nixons fall i 1974. Brickes vei inn i galskapen er glimrende framstilt av Sean Penn. Dessverre fins ikke noe ekstramateriale. Litt om forholdet mellom filmen og den virkelige Sam Bricke hadde vært kjærkomment.