The Fog of War

DVD: I sju år på 1960-tallet var Robert McNamara USAs forsvarsminister. Perioden inkluderte Cuba-krisen og opptrappingen av Vietnamkrigen. Ved tre anledninger var kloden ifølge McNamara på randen av atomkrig. Her er han 85. Som en velformulert, militær utgave av Kåre Willoch er han blitt en ettertankens mann med en form for krig & fred-filosofi. Ledsaget av historiske bilder forteller han om sine politiske erfaringer. Dette er en god og viktig dokumentar, supplert med en mengde ubrukte scener. Måtte dagens politiske ledere lytte og lære.