The Gathering-bråket fører til lovforslag

Alle datatreff får momsfritak.

(Dagbladet.no): Det spøkte tidligere i år for Norges største datatreff, The Gathering.

Den årlige samlingen av datainteressert ungdom i Vikingskipet på Hamar ble presentert med et momskrav på inngangsbilletene, et krav som medførte at hele arrangementet sto i fare for å velte.

I august ble det imidlertid klart at Finansdepartementet grep inn i saken, og ga The Gathering momsfritak både for tidligere og kommende arrangementer.

Departementet uttalte samtidig at de ville følge opp avgjørelsen med et lovforslag. Dette forslaget ble i dag presentert i statsbudsjettet:

«Merverdiavgiftsunntak for adgangsbilletter til datatreff

Finansdepartementet vedtok i august i år å innvilge merverdiavgiftsunntak for adgangsbilletter til datatreffet The Gathering. Regjeringen følger nå opp med forslag om en lovfesting og dessuten en generalisering av vedtakets innhold. Regjeringen foreslår at adgangsbilletter til datatreff og lignende arrangementer rettet mot barn og ungdom unntas fra merverdiavgift. Unntaket foreslås innarbeidet i merverdiavgiftsloven § 5 b første ledd nr. 5.»

Med dette lovforlaget likestilles dermed datatreff med andre kultur- og idrettsarrangementer som er unntatt fra merverdiavgiftsplikt.

Billettene vil dermed bli potensielt billigere, siden utgående moms ikke skal innberegnes - men på den annen side vil ikke arrangørene ha rett til fradrag for inngående moms på anskaffelser til denne delen av virksomheten.

Foto: EIRIK HELLAND URKE
Foto: EIRIK HELLAND URKE Vis mer
The Gathering-bråket fører til lovforslag