The River

ECM-produsenten Manfred Eicher har ved tidligere anledninger klart å finslipe og disiplinere musikeren Ketil Bjørnstad, med strålende resultat, blant annet i samspill med Terje Rypdal på plata Waterstories .

På denne plata blir derimot helhetsuttrykket for slapt og monotont. I duett med bassisten David Darling gjennomgår Bjørnstad til sammen 12 variasjoner over temaet elv . Men dette må være en elv i et særdeles ubevegelig landskap. Selvsagt lyder det vakkert , altså harmonisk og velklingende, men samtidig står vi her overfor et verk nærmest uten kontraster og musikalsk motstand. Man fristes til å si det slik: Stille flyter Bjørnstad.