The Thrills

Godgutter på stedet hvil.

CD: Utover høsten i fjor utviklet forholdet til Thrills-debuten «So Much For The City» seg fra å like til å elske. Hei, et slags Buffalo Springfield fra Irland toksifisert av California-lufta. Derfor er det trist å melde at bandets utvikling siden sist er lik null.

Nå er det ingen åpenbar forverring å spore heller, foruten et hakket daffere låtmateriale og litt mindre av den positive variasjonen og spruten i uttrykk. Et visst tomgangspreg altså, likevel uten at The Thrills på noen måte er dårlige.