The Village

Grøsser om angsten for «de andre».

FILM: Innbyggerne i «The Village» lever som amerikanske nybyggere på 1800-tallet. Men de er mennesker fra vår tid som alle har vært ofre for den moderne urbanitetens voldsforbrytelser.

Den indiskfødte regissøren M. Night Shyamalan spiller i «The Village» på folks angst for fremmedhet og tendens til å utstøte «de andre» med udefinerbare trusler og rykter. Ideen er god, men filmen blir aldri skikkelig skummel, selv om skogen er mørk og tett og tilsynelatende full av monstre. Skrekklydene er overveldende, men ikke overbevisende, selv for en lettskremt anmelder.

De som har flyktet fra sivilisasjonen og isolert seg i et penge- og kriminalitetsfritt samfunn dypt inne i skogen, kler seg i gule kapper og holder hver natt vakt mot de utenforstående, røde monstrene. Det eksisterer en våpenhvile, men en morgen finner noen en flådd hund utenfor skolen. En annen morgen er flere av husenes dører merket med rød maling, og det tolkes som en krigserklæring fra «de andre».

Byens modigste unge helt, Lucius (Joaquin Phoenix), vil ut av isolasjonen for å utforske hendelsene. Men før han når så langt, blir han funnet knivstukket i en blodpøl i huset sitt. Han kommer opplagt til å dø uten antibiotika. Hans blinde forlovede Ivy (Bryce Dallas Howard) bryter landsbyens edsvorne isolasjon når hun drar gjennom skogen for å skaffe medisin.

Uhu, så nifse trær. Men akk, så uspennende likevel.