Thygesen, Knut Henning

Navn:

Knut Henning Thygesen

Født:

1953 i Risør

Yrke:

Tømrer

Bosted:

Risør

Bakgrunn:

Knuth Henning Thygesen er utdannet tømrer. I lokalemiljøet er han kjent for sitt politiske engasjement, og han representerer Rød Valgallianse i Risør bystyre. Thygesen skriver for flere aviser og tidsskrifter, og han har utgitt to fagpolitiske hefter.