GIR RÅD OG BAKGRUNN:  Vi ba ti utvalgte samfunnsdebattanter gi sine bud for en bedre debatt. Fra venstre øverst: Hedda Langemyr, Erling Rimehaug, Jan Egeland, Martin Bjørnersen, Joav Melchior. Fra venstre nederst: Mina Adampour, Knut Olav Åmås, Suzanne Aabel, Line Khateeb og Øyvind Strømmen.
GIR RÅD OG BAKGRUNN: Vi ba ti utvalgte samfunnsdebattanter gi sine bud for en bedre debatt. Fra venstre øverst: Hedda Langemyr, Erling Rimehaug, Jan Egeland, Martin Bjørnersen, Joav Melchior. Fra venstre nederst: Mina Adampour, Knut Olav Åmås, Suzanne Aabel, Line Khateeb og Øyvind Strømmen.Vis mer

Ti bud for en bedre debatt om Israel/Palestina

Dette bør du ha i bakhodet når du diskuterer.

Meninger

«Mobilkameraene i Gaza forteller historiene verdens mest militariserte stat vil skjule.»

- En kan gjøre debatten bedre ved å velge å se selv. Jeg reiste til området i tenårene, alene. Det lot seg vanskelig gjøre å formidle brutaliteten som ligger bak en folkerettsstridig okkupasjon.

På fremragende vis har Mads Gilbert, Sidsel Wold, Fredrik Græsvik og Erik Foss klart det. Nå kan alle reise ned til Palestina selv. Interaktivt. For der Israel legger restriksjoner på ytringsfriheten, den mye omtalte ytringsfriheten vi holder så høyt ved i Norge, får mobilkameraene i Gaza fortalt historiene verdens mest militariserte stat vil skjule.

Gazas befolkning ønsker at bildene og videoene skal sees. De aller modigste får for første gang selv fortelle om sin lidelse, og sin ulykke i form av militær beleiring og okkupasjon.

Mina Adampour, Samfunnsdebattant

«Idét en kjenner sinne, frustrasjon, hovmod eller angst bør man kjøle ned hodet og ta en pause.»

- Midtøsten er et utrolig komplisert tema å diskutere. Men først og fremst er det voldsomt engasjement rundt konflikten mellom Israel og Palestina. Dette er i utgangspunktet utrolig bra!Problemet kan være at når man legger egne følelser og mye patos i en debatt har det lett for å avspore. Noe jeg har gjort utallige ganger selv.

Sakte, men sikkert lærer jeg å prøve å se mine meningsmotstandere med større raushet og ro. Idét en kjenner sinne, frustrasjon, hovmod eller angst bør man kjøle ned hodet og ta en pause. Les deg gjerne opp på nye nettsteder du ikke vanligvis bruker.

Følg med på hva de du er uenige med leser og balanser det med kunnskap fra de kildene som serverer deg informasjon du er mer politisk enig med. Stikk hodet fysisk i en bøtte vann og diskuter videre!

Suzanne Aabel, Journalist og blogger

«Man burde bli flinkere til å hente frem de andre stemmene.»

- For å få en bedre Midtøsten-debatt synes jeg at man burde bli flinkere til å hente frem de andre stemmene. Det kan være de israelske araberne, druserne, eller de kristne, grupper vi sjelden hører så mye om eller fra.

Det kan være israelsk freds- og menneskerettsbevegelse, eller flunkende nye nettbaserte bevegelser som arbeider for forsoning. Det kan være palestinske samfunnskritikere. Det kan være så mange.

Å høre flere stemmer vil gi bedre forståelse for kompleksiteten i det hele, for hvorfor fred er vanskelig å oppnå. Men kanskje vil det også gi rom for nytt håp.

Øyvind Strømmen, Journalist og forfatter

«Norsk Midtøsten-debatt har blitt dårligere de siste årene.»

- Norsk Midtøsten-debatt har blitt dårligere de siste årene. Ofte blir de som kjenner konflikten fortrengt fra det offentlige ordskiftet, mens rene yttergrupper for stridende parter har fått deres plass. Journalister med inngående kjennskap til begge parter angripes av folk som bare kjenner realitetene på den ene siden. Dette er bare destruktivt.

Flere burde få åpningsspørsmålet: «Har du kjent på realitetene på den andre siden?»

Når de som kan påvirke Israel, bruker all energi på å forsvare Netanyahu, og de som kan påvirke Hamas bare angriper Israel, er konsekvensen at fem millioner palestinske flyktninger låses i håpløshet.

Jan Egeland, Generalsekretær i Flyktninghjelpen

«Det er viktig at vi prøver å forstå det som er komplisert fremfor å gjenta overfladiske slagord.»

- Man sier ofte at konflikten i Midtøsten er meget komplisert, det er derfor litt skuffende å se at store deler i det norske media rapporterer på en ensidig måte, med gjentatte slagord som ikke gir oss lesere et innblikk i de mange kompliserte sidene i denne konflikten.Reportere som favoriserer og «heier» på en av partene gir oss ikke et riktig bilde av alle partnerne i konflikten men blir selv en del av dem som tjener den ene part sin propaganda.

Hvis vi ønsker å vise interesse i konflikten og gjøre vårt lille bidrag for dem som lider, er det viktig at vi prøver å forstå det som er komplisert fremfor å gjenta overfladiske slagord. Det er viktig å søke all informasjon om konflikten og ikke bare en liten del av den.

Vi må prøve å stille vanskelige spørsmål for å forstå og ha empati med alle sider og alle menneskene i Midtøsten selv om vi kan samtidig ha klar og tydelig kritikk mot det som gjøres og klare meninger om det som bør gjøres.

Joav Melchior, Rabbiner i Det MosaiskeTrossamfund i Oslo

«Sjekk alle kilder fem ganger flere enn ellers før du poster en link»
Tommelfingerregel for enhver nettdebatt: Sjekk sannhetsgehalt i enhver link minst tre ganger før man poster. Når det gjelder Israel/Palestina; sjekk femten ganger. Her er det nemlig ekstra mye upålitelig info å sortere ut.

Dessverre skjer gjerne det motsatte: ellers stødige, pålitelige og kildekritiske mennesker trykker uten å nøle på «del»-knappen på en video fra rene propagandamaskiner som Press TV og/eller Russia Today — eller for den saks skyld på en nyhetsbyråmelding med IDF som eneste kilde.

Vær også kritisk til kildens kompetanse: at Mads Gilbert er en troverdig kilde på menneskelig lidelse i Gaza, betyr IKKE at han har kompetanse til å uttale seg om hva som foregår internt i IDF eller den israelske regjering.

Martin Bjørnersen, Skribent

«Posisjonering kan bidra til å styrke de som ønsker konflikt.»

- Alle liv er like mye verdt! Det enkleste er å ta stilling. Å ta stilling kan lette vår sosiale samvittighet, men handler ikke om å løse konflikten. Snarere kan posisjonering bidra til å styrke de som ønsker konflikt.

I konflikten mellom israelere og palestinere er det ikke nok å ha rett. Vi bør la være å hause opp de normative og ideologisk baserte sannhetene som makthaverne på begge sider prøver å etablere.

Vi bør heller fokusere på de reelle interessene og behovene folk har og følgelig korrigere virkelighetsforståelsen i møtet med den andre. Da vil vi være på sporet av løsninger som kan være robuste mot verdens statsterrorister og andre terrorister.

Hedda Langemyr, Daglig leder, Norges Fredsråd


«Debatten trenger mye kunnskap om fraksjonene i regionen.»

- Den polariserte og alltid emosjonelle og betente Midtøsten-debatten trenger hele tiden detaljert kunnskap om områdets historie, også landene rundt Israel som er viktige aktører i prosessene.

Debatten trenger også mye kunnskap om alle fraksjonene og sektene i regionen, spesielt de ytterliggående kreftene på begge sider som alltid, iallfall til nå, lykkes i å destruere ethvert tilløp til konstruktive løsninger. Det er også helt essensielt å forstå konflikten og krigen fra både den vanlige israeler og palestiners side.

Som Ervin Kohn i Det Mosaiske Trossamfund har sagt det: «Denne konflikten har alltid bare to vinnere eller to tapere.» Det gjelder selv om Israel står for en okkupasjon i strid med folkeretten.

Knut Olav Åmås, Påtroppende leder, Fritt ord

«Jeg skulle ønske at folkeretten ble brukt som rettesnor.»

Rapportene om tidligere angrep mot Gaza, okkupasjonen og muren på Vestbredden samt raketter skutt mot Israel er utallige. I møte med norske skoleungdommer får jeg alltid det samme spørsmålet: «Hvis Israel bryter internasjonal lov, hvorfor skjer det ingenting?»

Jeg har ingen gode svar, men skulle ønske at folkeretten ble brukt som rettesnor når vi snakker om Palestina og Israel. Internasjonal lov skal gjelde for og beskytte både palestinere og israelere.

Som palestiner innser jeg at troen på en rettferdig verden er naiv. For forsvarsløse familier som søker tilflukt i FN-skoler gjelder ikke internasjonal lov, da gjelder bare håpet om å unnslippe rakettene som blir avfyrt fra israelske tanks.

Line Khateeb, Tidl. leder Palestinakomiteen

«Begge parter føler seg misforstått av resten av verden.»

Prøv å forstå i stedet for å fordømme. Når jeg snakker med israelere og palestinere, blir jeg slått av at begge parter føler seg misforstått av resten av verden. Når vi viser forståelse for deres situasjon er det også mulig å nå fram med motforestillinger og kritikk.

Søk det komplekse og mangfoldige snarere enn de enkle fiendebildene.

La de som ønsker fred og felles løsninger få slippe til og få en stemme.Israel er den sterke og den som okkuperer. Men det kan ikke unnskylde overgrep fra Hamas. Heller ikke skal Israel dømmes hardere enn andre som er i krig.

Erling Rimehaug, Redaktør, Vårt Land