Ti bud til en sangtekstforfatter

Hvordan går du fram når du skal skrive en sangtekst? Les forfatteren Håvard Rems ti råd.

1. Du skal tenke dikt. En sangtekst og et dikt kan være det samme. Hva kalles dikt på norsk? Lyrikk. Hva kalles sangtekster på engelsk? Lyrics. Lyrikk og lyrics. Begge ordene stammer fra navnet på antikkens gitar: Lyren.

2. Du skal tenke rytme. Du slipper å skrive sangteksten til en bestemt melodi. Men du må skrive den til en rytme. Ikke nødvendigvis til en fast takt (tung-lett, tung-lett f. eks.), men til en rytme, et pust, en puls, som du hører inni deg. Det kan være en andpusten rap-rytme med mange ord og lange linjer, eller en mer stillferdig blues-rytme med få ord og korte linjer, eller noe midt imellom.

3. Du skal ikke tenke så mye på takten. Den kan veksle. Blandet-takt heter det.

4. Du skal ikke telle stavelser. Hvis det er en rytme i teksten, vil komponisten finne den, selv om en linje er kort og en annen linje er lang, selv om du blander tung-lett og tung-lett-lett.

5. Du skal ikke tenke så mye på rimet. Hvis du vil, kan du sløyfe rim. Hvis du vil, kan du rime hver eneste linje. I mange sangtekster (f. eks. bluesen) rimer annenhver linje.

6. Du skal tenke gjentagelse. En ny linje behøver ikke å være en ny setning med ny informasjon. En ny linje kan være ord du har brukt tidligere i teksten. I noen sangtekster er førstelinjen eller sistelinjen den samme i alle versene.

7. Du skal ikke være redd for å blande kødd og alvor, raseri og sårhet.

8. Du skal ikke nødvendigvis forstå det du skriver. Språket er både eldre, større og klokere enn deg.

9. Du skal stjele fra andre poeter og artister som gjør inntrykk på deg.

10. Du skal ikke være redd for å røpe deg. Også inni ser vi nokså like ut.

Beste hilsen Håvard Rem, forfatter og låtskriver for blant andre A-ha

Her sender du inn ditt dikt!