Ti bud til en ung mann som vil frem i verden

I Det første bud er ganske lett:De som er flest, har alltid rett. 

II Tenk alltid på hva folk vil si.Og ta den sterkestes parti. 

III Og tviler du, så hold deg taustil du ser hvem som får applaus. 


IV
Tenk nøye ut hva du bør mene.Det kan bli dyrt å stå alene.  V Følg ingen altfor høye krav.Men si, hva du har fordel av. 


VI
Si alle hva de gjerne hører.Gå stille gjennom alle dører. (For sannhet bringer sorg og nød,mens daglig løgn gir daglig brød.) 


VII
Gå aldri oppreist. Snik deg frem.Og gjør deg varm i alle hjem. 


VIII
Husk: Ingen mann kan roses nok. Slik bygger man en venneflokk. (Og i et brødre-paradishar du din beste livspolis.) 


IX
Av sladder husker du hvert ordtil bruk i neste sjefskontor. (Men ingen taktfull sjel fortelleret ord til ham som ryktet gjelder!) 


X
Hvis siste bud blir respektert,da er din fremtid garantert! Følg dristig med i kamp mot troll,-men vis fornuftig måtehold!Skrid tappert frem i livets strid,- én time forut for din tid!    

Jens Bjørneboe «Samlede dikt»
Gyldendal Norsk Forlag 1977

• Et av Eggens håndplukkede dikt i antologien «Dikt i garderoben». Diktet sto opprinnelig på trykk i Dagbladet i 1963.