Tid for besinnelse

Klikk for ingress.

Meninger

Etter tre måneder med forhandlinger, 10 dager med streik, og to runder hos riksmekleren er situasjonen i Norwegian fastlåst. I skrivende stund er det ennå ingen løsning på konflikten mellom Norwegian og deres streikende piloter. Uansett utfall har streiken bidratt til å heve konfliktnivået i norsk arbeidsliv.

Begge sider har kommet med grove anklager og usannheter om hverandre i mediene, selskapet lider hver dag store tap, ledelsen har endret organisasjonsstrukturen og fremmet forslag om frivillig lønnsnemnd gjennom mediene. I går satte de inn busser på strekningen mellom Oslo og Bergen for å frakte passasjer som er rammet av streik, og det ble kjent at de også oppretter et nytt flyselskap i Storbritannia.

I Troms og i Kristiansand har redaktører og politikere pekt på at streiken rammer særlig hardt på små steder med få alternativer. Lørdag gikk også NHO-leder Kristin Skogen Lund til frontalangrep på fagforeningen Parat og kalte pilotenes krav de mest urimelige i NHOs historie og samarbeidet en fare for trepartssamarbeidet. Det var neppe et klokt utspill i en situasjon der store deler av arbeidstakersida ser pilotenes kamp mot flybransjens sosiale dumping som prinsipielt viktig for hele arbeidslivet.

For pilotene handler konflikten om å bevare opparbeidede rettigheter grunnleggende i et norsk arbeidsliv. For eierne handler det om hvordan man gjør suksess som lavprisselskap i et internasjonalt marked. Motstridende interesser er regelen i tarifforhandlinger, men her står kampen om selve forretningsmodellen, ansettelser i datterselskaper er blitt nøkkelen til suksess i en globalisert økonomi. For Bjørn Kjos vil en retrett på dette kunne sette strategien om internasjonal ekspansjon i fare.

Det er derfor uforståelig at partene fortsetter å provosere hverandre unødig, med det som er ren fagforeningsknusing fra eiernes side og til dels urealistiske krav og udokumenterte påstander fra arbeidstakersida. Begge sider må nå samle seg rundt hvordan man best kan bevare konkurransedyktige arbeidsplasser. Det er tid for å besinne seg, både for partene og organisasjonene over dem.

Lik Dagbladet Meninger på Facebook

Meninger rett i innboksen! Meld deg på vårt nyhetsbrev for å motta ukas viktigste saker fra Dagbladet Meninger hver fredag.