Vi bryr oss om ditt personvern

Dagbladet er en del av Aller Media, som er ansvarlig for dine data. Vi bruker dataene til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.

Les mer

Meninger

Mer
Min side Logg ut

Tid til barna? Ja!

At barnehagelærere får nok tid til forberedelse, samarbeid og faglig utvikling er viktig for at de skal kunne gjøre en best mulig jobb for barna. Derfor er det et klart lederansvar å sørge for at de får det.

TID: Barnehagelærernes tid er et lederansvar, svarer KS. Foto: Jørn H Moen / Dagbladet
TID: Barnehagelærernes tid er et lederansvar, svarer KS. Foto: Jørn H Moen / Dagbladet Vis mer
Meninger

Landet rundt er tillitsvalgte i Utdanningsforbundet ute med leserinnlegg der det blant mye annet hevdes at KS ikke lytter til barnehagelærerne og at vi er lite opptatt av kvalitet i barnehagene. Noen har til og med hevdet at KS «provoserer» barnehagelærerne. Alt dette fordi vi har ønsket å forlenge den gjeldende barnehageavtalen med ett år. Det samme har for øvrig samtlige andre parter som er omfattet av avtalen.

Den gjeldende avtalen ble fastsatt av en enstemmig sentral nemnd i 2011. Avtalen omfatter barnehagelærere, assistenter og fagarbeidere i barnehager, samt assistenter, fagarbeidere o.a. i skoler og skolefritidsordninger. Fordi Utdanningsforbundet har avvist å forlenge avtalen for sine medlemmer, skal den om kort tid igjen behandles av sentral nemnd.

I den gjeldende avtalen har barnehagelærerne i gjennomsnitt minimum fire timer pr. uke til planlegging og for- og etterarbeid, i tillegg til de øvrige planleggingsdagene i barnehagen. Bruken av denne tiden skal drøftes med de ansatte, men det er styreren som har det overordnede ansvaret. Tilbakemeldingene vi får er positive: svært mange steder fungerer det langt bedre enn tidligere, da barnehagelærerne disponerte timene selv. I norske barnehager er det heldigvis som oftest slik at barnehagelærerne samarbeider tett og godt med andre ansatte. Et slikt samarbeid under kompetent pedagogisk ledelse, tror vi er avgjørende for at vi har så gode barnehager som vi har.

Nå krever Utdanningsforbundet at de fire planleggingstimene igjen skal disponeres av den enkelte barnehagelærer, uavhengig av styrers prioriteringer. I tillegg krever de to ekstra timer pr. uke til samarbeid med andre barnehagelærere (altså ikke med assistenter og fagarbeidere). Til sammen utgjør dette minst seks timer pr. uke — nesten en hel arbeidsdag. Barnehagelærerne er viktig for barna i barnehagen. Men de skal også være en viktig ressurs for de øvrige ansatte i barnehagen. Vi mener Utdanningsforbundets krav vil være å frata styreren viktige muligheter til å legge til rette for samarbeid og felles faglig utvikling.

Vi er overbevist om at dette verken er til beste for barna, for trivselen og arbeidsmiljøet i barnehagene, eller for kvaliteten på det helhetlige tilbudet til barna.

Utdanningsforbundet argumenterer med at barnehagelærerne trenger tid til å forberede arbeidet sitt og tid til å følge opp hvert enkelt barn — og vi er helt enig. Barnehagelærerne skal og må ha tid til forberedelse og planlegging for å kunne utføre jobben på en god måte. Dette har de — i varierende grad — til felles med en rekke andre høyskole- og universitetsutdannede arbeidstakere i kommunal sektor. Derfor er dette er et helt sentralt ledelsesansvar, og det er et overordnet kommunalt ansvar.

I motsetning til alle de nevnte yrkesgruppene, har barnehagelærerne i dag en unik avtale som gir dem en klar rett til avsetning av minst fire timer pr. uke i gjennomsnitt nettopp til faglig samarbeid, planlegging, forberedelser, tilrettelegging av aktiviteter o.a. Det er denne avtalen KS ønsker skal fortsette å virke. For noen er i gjennomsnitt fire timer pr. uke tilstrekkelig, for andre, særlig nyutdannede og barnehagelærere med ansvar for store og krevende barnegrupper, kan det være for lite. Behovet kan også variere gjennom året — i noen perioder er behovet større enn i andre perioder.

Det er til enhver tid styrerens ansvar at barnehagelærerne får den tiden de trenger for å utføre arbeidet sitt på en kvalitativt god måte, på samme måte som det er den enkelte barnehagelærers profesjonelle ansvar å ha en dialog med sin leder og sine kolleger dersom ikke tiden strekker til. Det er slik det fungerer ellers i arbeidslivet, og det er slik det bør fungere — og heldigvis i stadig større grad fungerer — i barnehagene.

Utforsk andre nettsteder fra Aller Media