UTE AV TANKEBOKSEN: Statsminister Erna Solberg (H).
UTE AV TANKEBOKSEN: Statsminister Erna Solberg (H).Vis mer

Tida ute for betenkning

Her stilles spørsmål ved kvinners tankekraft og moral.

Meninger

Statsminister Erna Solberg (H) ba om betenkningstid før hun tok stilling til KrFs omstridte forslag om at abortsøkende kvinner skal pålegges 1- 2 dagers «obligatorisk refleksjonstid» før beslutningen om inngrepet. Vi konstaterer at det er gått et par dager siden KrFs programkomité ved Dagrun Eriksen la fram forslaget, og det var vel nok refleksjonstid for Erna Solberg til å si et kontant nei til dette forsøket på å uthule abortloven. Hun husket sikkert det brede kvinneopprøret fra forrige gang denne regjeringen gikk til angrep på abortloven. Da innså Høyre, Frp og KrF at de måtte trekke forslaget om reservasjonsrett for leger som ikke ville henvise kvinner til abort.

Erna Solberg avslørte at hun har en pragmatisk holdning til KrFs nye forslag. Det er gjerne slik at det går mer enn et par dager før man blir henvist fra fastlegen til aborten kan gjennomføres. Hun sa til Klassekampen i går at forslaget ikke ville ha noen praktisk betydning. Dette var før hun hadde lest KrFs forslag. Slik det framkommer i KrFs første utkast til program for stortingsperioden 2017-2021, heter det at «alle abortsøkende skal få god veiledning og informasjon før en abort besluttes. Etter veiledning skal det være en obligatorisk refleksjonstid på 1- 2 døgn før en abort kan gjennomføres.»

Forslaget er av opposisjonen blitt avfeid som symbolpolitikk. Vi tror det stikker dypere. KrF vet at det ikke nytter med omkamp om dagens abortlov; til det har den for bred oppslutning i befolkningen. Men stadige forsøk på å innskrenke den ved små, tilsynelatende ubetydelige justeringer, må avvises. Erfaringer fra utlandet, spesielt USA, viser at kristenkonservative krefter finsliper denne taktikken for å stanse kvinners rett til selvbestemmelse over egen kropp og reproduksjon.

Ved forrige korsvei, i kampen om reservasjonsretten, framkom det at reservasjonslegene mente de visste bedre enn kvinnene, at de hadde rett til å fronte sitt personlige abortsyn. Samme formynderske holdning eksponeres nå i KrF-forslaget. Her stilles spørsmål ved kvinners tankekraft og moral. De må veiledes av bedrevitere, deretter tvangssettes i en to dagers tankeboks. At KrFs kvinnesyn igjen avsløres som gammelmodig og avleggs, for å si det forsiktig, er så sin sak. Andre partier, som for øyeblikket har noe å vinne på å gjøre seg lekre for KrF, bør derimot se snublesteinene i denne saken. Abortloven står fast. Vi trenger ingen omkamp. Heller ingen betenkningstid.