Tiddeli'bom

Årsrapporten fra World Meteorological Organization handler om følgene av drivhuseffekten: global oppvarming og ekstreme værfenomener. Ikke vet vi, men da rapporten dumpet ned på desken i Aftenposten forleden, virker det som de tenkte: «Huff, så mye vondt og vanskelig det er i verden.»

Og deretter bestemte seg for endelig å sette ting på plass.

  • Avisas reportasje starter slik:

«Huttetu for en årsrapport World Meteorological Organization kunne framlegge! Vær i ulage overalt, blomstrende drivhuseffekt, ustoppelige ozonhull.»

Så reiser reporteren til Meteorologisk institutt, for å få kommentarer. Men hva møter han der? Følg med:

«Ja, de værmennene! Her sitter de og spiser kringle, mens klodens klima ubønnhørlig går i stykker! Ingen trykket stemning på kantina hos meteorologene på Blindern i går...»

Nei, for der sitter meteorologene, og:

«...spiser sine statsbetalte kringlestykker som om alt er i orden!»

  • Det spørs om ikke utropstegnene er på sin plass her. For selv om han finner at «Kringla er OK, den», så holder reporteren fast ved sakens alvor og stiller det eneste riktige spørsmålet:

«Får vi sove til natten?»

De statsbetalte kringlespiserne Stein Kristiansen og Gustav Bjørbæk er tydelig ubekveme med situasjonen:

«Uff, dette liker vi ikke!»

  • Og da snakker de om drivhuseffekten, altså, ikke kringla. En viktig presisering dette, før vi går videre. For etter at reporteren konfronterer dem med at de som «pasjonerte Markabrukere» kan risikere å måtte gå på «oppdrettssnø» hvis den globale oppvarmingen fortsetter - og at dette til og med blir «et temmelig luksuspreget problem» - ja, da innrømmer Bjørbæk og Kristiansen:

«...at kringlen nok har en viss bismak.»

Men da er det også nok for Aftenpostens utsendte, som rapporterer:

«Denne intervjuer trenger akutt noe å styrke seg på, og ber om et stykke ekstra kringle. Hvilket innvilges.»

Hvilket også er helt forståelig, for aldri har vel noen så ubehagelig klart opplevd drivhuseffektens konsekvenser som Aftenpostens medarbeider.

  • Vi har forelagt reportasjen for Ole Brumm, som har følgende kommentar:

«Det snør, det snør, tiddeli'bom. D'er det det gjør, tiddeli'bom. Nå snør det mye mer enn før. Tiddeli'bom. Og huttemei-tu.»

Men selv om han med dette viser at han har stor kunnskap om drivhuseffekten, slikker Brumm ufortrødent av sin krukke med honning. Og ikke før vi minner ham om at honningen faktisk er laget av bier, innrømmer han:

«...den nok har en viss bismak.»

trygve.aas.olsen@dagbladet.no