BEST FOR ALLE: Tidlig innsats er best for både barna, familiene og statens lommebok, skriver Bufdir-direktør Mari Trommald. Foto: NTB scanpix
BEST FOR ALLE: Tidlig innsats er best for både barna, familiene og statens lommebok, skriver Bufdir-direktør Mari Trommald. Foto: NTB scanpixVis mer

Barnevern:

Tidlig innsats gir resultater

En ny analyse viser at barnevernets hjelpetiltak er lønnsomme for samfunnet.

Meninger

Av 53 000 barn og unge som til enhver tid får hjelp av barnevernet, får de fleste hjelp hjemme. I 2015 leverte barnevernet hjelpetiltak for rundt to milliarder kroner. En ny samfunnsøkonomisk utredning viser at verdien av tidlig innsats med hjelpetiltak er betydelig større enn kostnadene.

Oslo Economics finner at hjelpetiltakene barnevernet tilbyr samlet sett er samfunnsøkonomisk lønnsomme. De fører til bedre oppvekstvilkår, redusert sannsynlighet for omsorgsovertagelse, bedre helse og livskvalitet, redusert kriminalitet og kan påvirke deltagelsen i arbeidslivet.

Samfunnsøkonomisk er gevinstene så store at selv et fåtall suksesshistorier vil veie opp for tiltakskostnadene. Tidligere analyser har vist at om antallet ungdommer som ender utenfor arbeidslivet reduseres med 100 personer, så vil samfunnet spare 1,1 milliarder kroner.

Ulike hjelpetiltak gis til barn og familier i hjemmet. Alt fra veiledning, økonomisk støtte, gratis barnehageplass eller mer spesialiserte og forsknings- og programbaserte hjelpetiltak, som multisystemisk terapi (MST) og funksjonell familieterapi (FFT). Rapporten viser at hjelpetiltakene samlet sett, også de spesialiserte, i sum gir positiv effekt.

Det er fordi alternativene til de spesialiserte hjelpetiltakene har vesentlig høyere kostnader og ofte medfører store belastninger. Vi jobber for at også barn med alvorlige problemer kan få slik hjelp hjemme hos familiene sine som et alternativ til institusjonsopphold. For mange er slike tiltak et bedre alternativ enn å flytte til institusjon.

Målet med de forskningsbaserte tiltakene er blant annet å bedre familiesamholdet og oppdragerkompetansen for å trygge omsorgssituasjonen og forebygge problematferd. Innsatsen koster staten mellom 150-300 000 per familie i året. Institusjonsopphold er inngripende for ungdommene og svært kostnadskrevende. I snitt koster en institusjonsplass rundt 3 mill. kroner pr år.

Som fagdirektorat på barnevernet må vi vite hva som virker for å forvalte samfunnets ressurser best mulig. Tidlig innsats er best for både barna, familiene og statens lommebok.