INHABILITET: Arnfinn Bjerkestrand, påtroppende kultursjef i Stavanger og tidligere nestleder av Kulturrådet, mener man bør vurdere om personer i utvalget er inhabile hvis de er dypt inne i et fagfelt. FOTO: Jacques Hvistendahl / Dagbladet
INHABILITET: Arnfinn Bjerkestrand, påtroppende kultursjef i Stavanger og tidligere nestleder av Kulturrådet, mener man bør vurdere om personer i utvalget er inhabile hvis de er dypt inne i et fagfelt. FOTO: Jacques Hvistendahl / DagbladetVis mer

#Kulturkameratene

Tidligere Kulturrådet-nestleder med klar tale: - Ordningen bør gjennomgås

Arnfinn Bjerkestrand, tidligere andre nestleder av Kulturrådet, mener rådets praksis må gjennomgås i lys av Dagbladets artikler.

(Dagbladet): Sist lørdag skrev Dagbladet om hvordan personer som sitter i utvalgene til Kulturrådet ser ut til å dele ut mer penger til søkere de er Facebook-venn med.

Er du Facebook-venn med minst én person som sitter i utvalget du søker penger fra, nær dobles sjansen for å få penger.

Arnfinn Bjerkestrand har vært medlem og nestleder i Kulturrådet i flere år. Nå mener han det bør gjøres en gjennomgang av ordningene på hele kulturfeltet, inkludert Kulturrådet.

- Det bør gjøres på bakgrunn av sakene i Dagbladet, og fordi kulturbudsjettene nærmest har doblet seg de siste ti årene, og man har fått mange flere søkere. Alt dette gjør at vi bør ha en gjennomgang for å se om Kulturrådet og andre forvalter dette på på en god nok måte, sier Bjerkestrand.

Han legger til at det i dag finnes minst fem måter å dele ut penger på avhengig av formålet.

- Inhabil for hele feltet

Kulturrådet har lenge fått påstander mot seg om at «Du må kjenne de riktige folkene for å få støtte». Dagbladet gjorde en gjennomgang av 18 564 søknader Kulturrådet fikk i fjor, og koblet disse opp til Facebook-vennelistene til vedkommende som behandlet deres søknad. Her så vi at sjansen for å få støtte fra Kulturrådet øker tydelig om du er Facebook-venn med en person som behandler søknaden.

FB-vennskap ga ikke bare oftere penger, det ga også mer penger. For hver FB-venn en søker hadde i utvalget, økte utbetalingen i snitt med 58 000 kroner. Tre venner betydde 58 000 ganger tre.

Bjerkestrand mener at Kulturrådet har fokus på habilitet, men at man bør se nærmere på om man bør anses som inhabil om man er dypt inne i et fagfelt, og selv ofte søker penger fra Kulturrådet.

- Akkurat Facebook-venner er ikke et objektivt kriterie for habilitet. Det som kan være et problem er hvis man velger representanter som er så dypt inne i sitt fagfelt, at de er gjennomgående inhabile. Hvis en festivalsjef skal lede festivalutvalget i Kulturrådet for eksempel, er du egentlig inhabil for hele det feltet, sier Bjerkestrand.

- Det handler om å ha personer i utvalgene som har kunnskap om feltet, men ikke er en aktiv del av feltet, sier han.

Kolleger behandler søknaden

Han legger også til at det i dag er mulig å søke støtte fra Kulturrådet, når man sitter i det samme utvalget som skal behandle søknaden.

- Da forlater du rommet når søknaden behandles, og dine kolleger behandler søknaden. Slik er systemet i dag, sier Bjerkestrand.

- Er det problematisk?

- Etter mitt skjønn kommer det an på hvor ofte man søker støtte, men om det er en som søker ofte, er det en utfordring tenker jeg, sier han.

Bør bli offentliggjort

I dag er Kulturrådet organisert i en fagadministrasjon, som skriver innstillingene i sakene, og 55 utvalg som behandler sakene. Bjerkestrand mener en gjennomgang også bør se nærmere på om Kulturrådet burde organiseres annerledes.

Saksbehandlerne i fagadministrasjonen byttes ikke ut ved jevne mellomrom, slik personene som sitter i utvalget blir. Bjerkestrand mener man bør vurdere om disse skal ha åremålsstillinger.

- Det er de som legger grunnlaget for de fleste avgjørelsene. Innstillingene fra fagadministrasjonen som inneholder begrunnelser, burde også vært offentliggjort, sier han.

Han legger til at det er ti år siden Løkenutvalget hadde en gjennomgang av de ulike støtteordningene på kulturfeltet, og mener det nå kan være nyttig med en ny.

Kritiserer ordningen

Flere kunstnere har åpent kritisert Kulturrådet. De mener de som sitter i utvalget gir penger til personer de kjenner, og at ikke nødvendigvis de beste søkerne.

Kunstner Lars Cuzner har selv sittet i flere utvalg i Kulturrådet, i til sammen seks år, men i vår fikk han nok og trakk seg fra alle verv i protest mot det han kaller Kulturrådets feighet. Til Dagbladet lørdag sa han at de som satt i utvalget ikke engang hadde tid til å lese alle søknadene, og at man gir penger til folk man kjenner.

- Det er bygd opp et system der man beskytter hverandre, der man først deler ut penger til kolleger og så forventer å få noe tilbake når det er din tur til å søke. Det er sånn I’ll scratch your back, you’ll scratch mine. Det er ikke slik at de beste prosjektene får støtte. Absolutt ikke, sa han.

- Kan ikke etterprøves

Kunstner Pia Myrvold mener også at det gjelder å ha det riktige nettverket.

- Det mest usunne med hele dette systemet er at folk deler ut penger til folk de kjenner - uten å måtte gi noen faglig begrunnelse for hvorfor de gjør det. Slik kan ikke avgjørelser etterprøves. Og det er virkelig ikke bra, sier Myrvold.

Kristin Danielsen, direktør i Kulturrådet, har tidligere uttalt til Dagbladet at hun ikke er overrasket over at fagutvalgene gir mye penger til Facebook-venner.

- Det er ikke merkelig, og det ligger ikke noe mistenkelig i dette, sier hun og henviser til at kunstmiljøene er små og at Norge er et lite land, sier Danielsen.

Hun avviser også påstandene om kameraderi.