Tidløs Rabelais

Fantastisk fortsettelse av beretningen om Gargantua og Pantagruel, nå med deres våpenbror Panurge i hovedrollen.

BOK: «Jeg har satt meg fore å gifte meg. Men jeg er redd for å bli gjort til hanrei og ulykkelig i mitt ekteskap.»

Dilemmaet er tidløst når den franske renessansedikteren François Rabelais utgir «Le Tiers Livre» i 1546, en mer eller mindre sammenhengende fortsettelse av de burleske og groteske romanene «Pantagruel» (1532) og «Gargantua» (1534).

Vår mann Panurge søker svar hos sin samtids sakkyndige: sannsigere og spåmenn, filosofer, tegntydere, teologer og doktorer. Men de gir alle ulike råd. Juristen Fjollegås foretar en omfattende etterforskning, avgir en lang og lærd utredning og kaster terning for å avgjøre saken: For kanskje er tilfeldighetenes spill like pålitelige som den menneskelige fornuft?

Nå vel, vår venn Panurge står like rådløs.

Han beslutter seg for å dra ut på en lang sjøreise på leting etter Den guddommelige flaska. En nødvendig forberedelse til reisen er å innta store mengder av den mystiske og lovpriste planten pantagruelion, en urt med vidunderlige virkninger, som enkelte Rabelais-forskere har utlagt som hasj.

Panurges odyssé blir tema for Rabelais' fjerde bok om heltene Pantagurel, Gargantua og deres våpendrager Panurge.

Thomas Lundbo har skrevet et omfattende og forklarende forord. Forlaget Bokvennen fortsetter å fylle hull i norske oversettelser av klassisk litteratur.